Logga in

100 riksdagsmotioner som berör installationsbranschen

Publicerad
11 dec 2018, 10:10

VVS-Forums granskning visar att 100 riksdagsmotioner har direkt eller indirekt bäring på installationsbranschen. Hela listan finns här.

Trots regeringskris arbetar riksdagen på som vanligt. En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst.

2018 började allmänna motionstiden den 24 september och slutade den 30 november.

Läs mer: Så bör rotavdraget höjas

VVS-Forum granskning visar att följande ämnen toppar bland de 100 motioner som berör installationsbranschen:

1. Energi – 24 motioner.

2. Företag – 21 motioner.

3. Bygg – 16 motioner.

Läs VVS-Forums lista med 100 motioner som berör installationsbranschen här.

Det tidigare så heta intresset bland riksdagsledamöterna för rotavdraget har svalnat något. Men flera motionärer, däribland Ingemar Kihlström (KD), kräver en återställning till ett rotavdrag på 50 procent för att motverka att svartarbeten ökar igen.

Läs mer: Flest Sverigedemokrater bland valbara VVS-montörer

Här är ett axplock på förslag från de folkvalda:

  • Förebygg diskriminering på arbetsplatser och gör det lättare att anmäla trakasserier. Gulan Avci m fl (L).
  • Omtag för nollvision för olyckor på arbetsplatserna. Leif Nysmed m fl (S).
  • Främja plusenergihus och cirkulära energisystem. Ola Johansson (C).
  • Pant på lågenergilampor. Jan Ericson (M).
  • Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige. Maria Nilsson (L).
  • Utveckla 3:12-reglerna till förmån för småföretagarna. Larry Söder (KD).
  • Krafttag mot bluffakturor. Tobias Andersson m fl (SD).
  • Kvotering i bolagsstyrelser. Jonas Eriksson m fl (MP).
  • Toatömningslagen. Edward Riedl (M).
  • Förbud mot brytning av alunskiffer. Birger Lahti m fl (V).

Alla 2 938 motioner finns att läsa här.