Logga in

De vann tvister om jobb i rekordprojektet

Publicerad
9 nov 2018, 15:51

Trafikverkets val av VVS-entreprenörer för Förbifart Stockholm överklagades. Nu har Förvaltningsrätten tagit ställning om kontrakten som är värda miljardbelopp.

I augusti tilldelade Trafikverket kontrakten för Installationer av tekniska system i E4 Förbifart Stockholm. Det sammanlada ordervärdet är cirka 4 miljarder kronor.

Läs mer: Miljardjobb till storinstallatören

Bravida blev den stora vinnaren med kontrakten för både elförsörjning och belysning samt VA och fast släcksystem, totalt värda drygt 2,7 miljarder och därmed den största ordern någonsin. 

Beslutet om VA och fast släcksystem, värd 1,1 miljarder överklagades dock av BST Brandskyddsteamet, som tyckte att upplägget på upphandlingen hämmat konkurrensen.

BST ansåg att Trafikverket borde ha delat upp entreprenaden i två delar, projektering och installation av brandskydd samt VA-anläggning med pumpstation. Med den nuvarande paketeringen var det sannolikt bara Bravida, som hade möjlighet att med egna resurser lämna anbud, menade BST. 

Läs mer: Ratat företag fick rätt om VS-upphandling 

Trafikverket påpekade att upphandlingen handlade om brandskydd och en VA-anläggning i ett sammanhållet system för brandbekämpning. Det hade dock varit fullt möjligt för grupper av leverantörer att lämna ett gemensamt anbud. 

Förvaltningsrätten i Falun gick på Trafikverkets linje och avslog i går, den 8 november, BST:s ansökan om överprövning. Domen kan överklagas inom tre veckor och prövningstillstånd ges av kammarrätten.

Även den andra VVS-entreprenaden i projektet, för tunnelventilation, överklagades av Assemblin Ventilation, som kom på andra plats i upphandlingen. Ventilationskontraktet tilldelades norska Magnussen Invest för att genomföras av dotterbolagen inom Energima. 

Assemblins överklagande handlade om ett formellt fel i norska bolagets anbud, som därmed inte uppfyllde upphandlingens obligatoriska krav. Magnussen hade inte visat i anbudet att det uppfyllde Trafikverkets uppställda krav på ekonomisk ställning. 

Trafikverket medgav att man av ”förbiseende” tilldelat Magnussen kontraktet trots att det inte uppfyllde upphandlingens obligatoriska krav. 

Läs mer: Fel förkasta ”för lågt” ventilationsanbud

Förvaltningsrätten i Falun konstaterar i domen den 24 oktober att Magnussen åberopat sina dotterbolags kapacitet. Anbudet saknade dock helt de dokument som krävs vid åberopande av annans kapacitet. 

Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen får avslutas först sedan en ny anbudsvärdering har gjorts och att Magnussens anbud då utesluts. 

Även den domen kan överklagas inom tre veckor.