Logga in

4 skäl till att installation växer när bostadsbyggandet viker

Publicerad
8 nov 2018, 10:45

Flera indikationer på stundande lågkonjunktur har kommit på sista tiden. Men det blir tillväxt  i installationsbranschen även nästa år säger branschekonomen Reijo Mustonen.

Förra veckan kom Sveriges Byggindustrier med en konjunkturprognos som pekar på att en tredjedel färre lägenheter kommer byggstartas 2019 – 42 500 jämfört med rekordåret 2017, då 64 000 lägenheter påbörjades.

Läs mer: Här finns VVS-jobben

Oberoende analysföretaget Industrifakta har rapporterat att byggandet av privata lokaler utvecklas svagt i år, trots högt kapacitetsutnyttjande i industrin, och anger den inbromsande ekonomiska tillväxten som ett skäl och den svaga tillväxten i fysisk detaljhandel som ett annat.

Industrifakta rapporterar också om tvärnit i bygglovsansökningarna. Beviljade bygglov för småhus har minskat med 25 procent i år.

Byggloven för flerbostadshus har sjunkit ännu mer, indikationen pekar på 30 procent ner. Två orsaker som anges är de nya amorteringsreglerna och att de föregående årens stora byggande nu bidrar till en rekyl.

Läs mer: Här ökar installationsbranschen – trots att bostadsbyggandet minskar

Men Reijo Mustonen på Installatörsföretagen ser fyra skäl till att installationsmarknaden fortsätter växa nästa år:

  1. Bostadsinstallation är egentligen en rätt liten del av våra branschmarknad.
  2. Installationerna ligger ofta sent i påbörjade projekt vilket gör att branschen påverkas senare av nedgående än ex bygg.
  3. Våra stora sektorer industriinstallation och tele-säkerhet vilka står för nästan hälften av vår totala volym fortsätter att generera på en högnivå.
  4. En ökning inom ombyggnad och renovering bidrar till balansering av nedgången på nybyggnadssidan.