Logga in

Extremvärme förvärras av brist på kyltekniker

Publicerad
15 aug 2018, 11:53

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och bland annat sjukhus, serverhallar och livsmedelsbutiker har drabbats hårt. Inte minst på grund av bristen på kyltekniker.

Kyl- och värmepumptekniker är ett bristyrke där det saknas cirka 750 personer och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen framöver. Detta hotar upprätthållandet av kritiska samhällsfunktioner, menar branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

– Vi är en relativt liten bransch, men bär ett stort ansvar på våra axlar. Ett stort hot är bristen på utbildade kyltekniker som kan installera och underhålla kylutrustningar, säger Per Jonasson, vd för SKVP och tillägger att det handlar om ofta utökad kylkapacitet både i fastighetsägares investerings- och driftbudgetar.

– När vi drabbas av en extrem värmebölja, som den nu i sommar, leder det till att anläggningarna utsätt för extrema påfrestningar. Underhållet av dem har inte alltid prioriterats och företagen får anstränga sig enormt för att svara upp mot efterfrågan på akutservice. I många fall måste kunderna prioriteras utifrån hur pass kritisk deras verksamhet är till följd av att kylföretagen inte har personal så det räcker, säger han och pekar på att det inte heller går att anställa fler tekniker, efterom det i princip inte finns några som inte redan har jobb.

Samtidigt är det svårt att locka ungdomar till branschen.

Per Jonasson menar att finansieringen för Yrkeshögskolan är osäker och inte tillräckligt långsiktig.

– Det får konsekvensen att det blir oerhört riskabelt för en skola att bygga upp en verksamhet för ändamålet. Vi hoppas verkligen att politikerna ser problemet och att det behövs göras något. Vi vill inte att sjukhus eller kritiska datacenter tvingas stänga ner under nästa värmebölja på grund av avsaknaden av tekniker.