Logga in

WC-pris var inte riggat

Publicerad
4 jun 2018, 21:35

Landets största tillverkare av sanitetsporslin, Ifö Sanitär AB, frias från misstanken om uppgjort pris på en storsäljande toalettstol.

För tre år sen tog Konkurrensverket emot ett klagomål från Arredo AB, återförsäljare av badrumsprodukter, mot lfö Sanitär AB, som ingår i Geberit-koncernen.

Klagomålet handlade om att Ifö ska ha försökt tvinga Arredo att hålla en viss prisnivå för den populära toalettstolen Ifö Sign 6860, som under en lång period har varit företagets främsta produkt i Sverige.

Läs mer: VVS-tillverkare i misstänkt kartellhärva

Konkurrensverket har undersökt om Ifö har ägnat sig åt konkurrensbegränsande samarbete med de tre stora byggvaruhusen Bauhaus, Hornbach och K-Rauta gällande fasta eller lägsta priser för Ifö Sign 6860.

Ifö Sign 6860. Foto: Ifö

Ifö förklarar för Konkurrensverket att försäljningen av den aktuella toastolen enbart sker genom grossister, därför har företaget inget direkt leverantörsförhållande till återförsäljarna.

Men lfö har relationer till flera återförsäljare avseende finansiering av marknadsföring och rabatter till återförsäljarna.

Läs mer: Misstänkt kartellhärva sväller

Konkurrensverket konstaterar att det i förhållanden mellan en tillverkare och en leverantör ”finns ett betydande utrymme för att ha diskussioner om priser som kan vara neutrala eller positiva för konkurrensen på en marknad”.

Huvudregeln är att exempelvis prisrekommendationer och avtal om högsta priser är tillåtna, menar Konkurrensverket.

Samtidigt är ett avtal mellan tillverkare och återförsäljare som direkt eller indirekt begränsar återförsäljarens möjlighet att prissätta under en viss nivå, så kallad prisbindning, en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning.

Enligt Konkurrensverkets utredning har Ifö under en period haft konkreta diskussioner om konsumentpris på den aktuella modellen av toalettstolar med vissa återförsäljare. Priserna har därefter i princip utvecklats i den riktningen.

Läs mer: Så blir framtiden för den svenska porslinstillverkningen

Av utredningen framgår att Ifö Sign 6860 i början på 2010-talet var utsatt för en betydande priskonkurrens i återförsäljarledet.

Denna priskonkurrens kan kopplas till att byggvaruhusen hade en betydande försäljning av toalettstolen och tillsammans med e-handeln bedrev en aktiv prispolitik med bland annat frekvent marknadsföring av Ifö Sign 6860.

Bauhaus, Hornbach och K-Rauta stod gemensamt för över 50 procent av försäljningen av alla toaletter i återförsäljarledet under den aktuella perioden och andelen var ungefär densamma för Ifö Sign 6860.

Ifö har sedan 2012 aktivt diskuterat prissättningen mot slutkund med enskilda återförsäljare.

Under 2013 påbörjade Ifö ett systematiskt arbete med att försöka minska prispressen på Ifö Sign 6860 i återförsäljarledet.

Enligt utredningen upplevde Ifö att prispressen påverkade försäljningen i andra distributionskanaler, exempelvis hos installatörer.

I kontakterna med återförsäljarna har Ifö framställt önskemål om att återförsäljarna ska ha ett visst pris som lägsta konsumentpris på Ifö Sign 6860.

”Detta pris har även diskuterats internt på Ifö som ett målpris för ett nytt marknadspris. Ifö har i olika omfattning mot olika återförsäljare meddelat att denna prisnivå ska utgöra ett nytt gemensamt marknadspris”, skriver Konkurrensverket i sitt beslut.

Inget avtal om lägsta pris har dock framkommit och den information som delats har inte varit tillräckligt konkret för att begränsa konkurrensen. 

Konkurrensverkets utredning ger inte stöd för att de diskussioner om
konsumentpris som förts mellan återförsäljarna och Ifö medfört något konkurrenshämmande samarbete.

Konkurrensverket beslutar att inte vidta åtgärder eller utreda saken vidare. Beslutet går inte att överklaga.