Logga in

Museum tog priset

Publicerad
4 jun 2019, 13:13

Det blev ombyggnaden av Nationalmuseum som tog hem 2019 års ROT-pris.

Nationalmuseum har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Ombyggnadens syfte var att uppdatera museifunktionen och samtidigt stärka den ursprungliga originalarkitekturen.

Folkfinansierad innovation sparar mängder av vatten

Det årliga ROT-priset är instiftat och delas ut av Stockholms Byggmästareförening.

Juryns motivering:

”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.

Med en klar gestaltningsidé har man åstadkommit helt nya rumssamband, utökade utställningsytor och utblickar mot omgivande stad. Där nya tillägg behövts har dessa med stor omsorg integrerats med det befintliga till en ny självklar helhet. Och de för ett museum nödvändiga klimatinstallationerna har man på ett elegant sätt implementerat i byggnadens ursprungsstruktur. Ibland t.o.m. genom nya tekniska innovationer, och alltid med inställningen att ingen detalj är för obetydlig för att inte ägnas omtanke.

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass.”