Logga in

Så ska Sandbäckens bli lönsamt

Publicerad
23 mar 2018, 12:20

Nye koncernchefens plan ska ge högre vinst.

Mats Åström

Peter Johansson hade bara varit koncernchef i åtta månader när han fick gå i början av februari. Efterträdaren Mats Åström rekryterades från teknikkonsulten Rejlers till Sandbäckens som koncernens finansdirektör, CFO, och tillträdde kort innan Peter Johansson.

Läs mer: Sandbäckens koncernchef får sparken

Hur reagerade du när du fick erbjudandet om att ta över som koncernchef?

– Med förvåning måste jag säga. När den tidigare koncernchefen Arne Rydberg blev hastigt sjuk och tragiskt avled i juni såg jag framför mig att Peter och jag skulle köra det här tillsammans, säger Mats Åström.

– Samtidigt blev jag smickrad över att bli tillfrågad och behövde inte lång betänketid för att tacka ja. En sådan här fråga får man troligen inte så många gånger i sitt yrkesliv. Jag känner verksamheten bra efter min tid som CFO och kunde därför komma in snabbt i den nya rollen.

Mats Åström har dessutom tidigare erfarenhet av operativt ledarskap i och med att han var tillförordnad vd för Prevas under två år.

– Det finns en tillväxtagenda som vi kör både utifrån ett förvärvsperspektiv och genom organisk tillväxt. Mitt fokus just nu är dock att komma tillbaka till en normal lönsamhet för verksamheten, säger Mats Åström.

Vad en normal lönsamhet innebär vill han inte ange och hänvisar till att bolaget aldrig kommunicerar nivåer.

Att ha ett rejält lönsamhetsfokus är väldigt viktigt. Om vi klarar det får vi handlingsfrihet och kan utvecklas på ett bra sätt.

Koncernbolaget omsatte drygt 460 000 kronor 2016. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 20 000 kronor. Minusresultat berodde i huvudsak på stora nedskrivningar i några stora projekt, främst i skandaldrabbade Nya Karolinska Solna, NKS.

Sandbäckens ska bli bättre på uppföljning och intern kontroll i projekten.

– Vi hade ett slagigt år 2016, men har jobbat hårt med att det inte ska hända igen. Att ha ett rejält lönsamhetsfokus är väldigt viktigt. Om vi klarar det får vi handlingsfrihet och kan utvecklas på ett bra sätt.

Resultatet har förbättrats under 2017, men Mats Åström vill inte gå in på några detaljer då bokslutet ännu inte är offentligt.

Det senaste året har koncernen gjort flera stora förvärv: sprinklerbolagen Mälar Sprinkler och Sprincom samt VS-verksamheten Rörproduktion. I kombination med organisk tillväxt har omsättningen på kort tid nästan fördubblats till 1,2 miljarder kronor.

Sandbäckens har i dag 700 anställda fördelat på 26 affärsdrivande dotterbolag och är representerat på 24 orter.

Läs mer: Sandbäckens tar över snabbväxare på hemmaplan

– Vi har för närvarande lite växtvärk eftersom vi har vuxit så fort. Det blir en utmaning att få in nya verksamheter och att jobba utifrån samma grund i alla bolag, framhåller Mats Åström.

– Samtidigt måste vi värna om det viktigaste vi har: delägarskapet och entreprenörskapet i dotterbolagen. Det är en balansakt för oss att erbjuda fördelarna med en stor organisation samtidigt som delägare och vd-ar i dotterbolagen känner att de äger sin egen affär. Det är grunden för hela Sandbäckens och det som särskiljer oss från våra större konkurrenter.

Var vill ni växa geografiskt?

– Storstadsområdena är intressanta. Redan nu är vi väl representerade i Stockholm, men vi skulle behöva bli större i både Göteborg och Malmö. Vi har i dag en snedfördelning storleksmässigt och är väldigt starka i den östra delen av Sverige inklusive Stockholm. Representationen är tunnare i Blekinge, Småland och Halland som hör till områden som vi tittar på eftersom de är väldigt expansiva. Universitetsstäder och andra tillväxtområden är också intressanta.

Sandbäckens söker både efter intressenter i områden där de vill etablera sig för att växa organiskt och efter företag att köpa.

– Det handlar om att hitta personer som vill komma in i vårt team, kanske bli delägare och bygga en verksamhet från grunden. Men det måste samtidigt finnas en affärsmässig plan bakom så att det ger en relativt snabb tillväxt.

När det gäller företagsköp är det en fördel att ha riskkapitalbolaget Segulah som majoritetsägare, påpekar Mats Åström.

– Det är en finansiellt stark ägare, som har bra kontakter och som vi kan använda som rådgivare vid förvärv.

Läs mer: Han är ny vd för Sandbäckens i Visby

I tillväxtstrategin ingår också att utforska möjligheten att bli en multidisciplinär aktör genom förvärv. I dag har Sandbäckens verksamhet inom VS, sprinkler och industri.

– På vissa marknader är det en fördel att ha en bredare kompetens. Men den frågan är inte prioriterad och ingenting vi aktivt arbetar med nu. Jag tror att man i första läget ska gräva där man är. Vi är mycket duktiga inom det vi håller på med.

Är det något nytt teknikområde som ni prioriterar?

– Kopplingen mellan det vi sysslar med i dag är starkare till ventilation samt styr och regler än till el. Det är ju dock inte alltid som man får möjlighet att välja.

– Styr och regler tycker jag är intressant också ur ett framtida scenario för VS-projekt. Jag som kommer utifrån kan tycka att VS-sidan är ganska konservativ när det gäller att titta på nya lösningar. VS har inte riktigt anammat övervakning, automatisering och digitalisering som andra branscher. Ventilation har till exempel kommit längre.

Bolag inom nya teknikområden kommer att fortsätta verka självständigt inom Sandbäckens och inte slås ihop med de övriga, understryker Mats Åström.

– Det är jätteviktigt. Man ska vara väldigt försiktig med kompetensen inom de olika teknikområdena och vårda den. Som medarbetare vill du ha ledarskap av någon som förstår det dagliga arbetet. Jag tror inte det vore så intressant för en elektriker att bli arbetsledd av en VVS-are och vice versa.

– Sedan finns det synergi­effekter av att tillhöra samma koncern. Vi kan samköra vissa delar av projekten, ta fram heltäckande lösningar till kunderna och lämna gemensamma anbud.

 

Fakta/Sandbäckens
Omsätter: 1,2 miljarder kronor.
Antal anställda: 700.
Huvudkontor: Linköping.
Verksamhet: Installation och service av rörtekniska lösningar inom VS, sprinkler och industri.
Ny ledamot i Sandbäckens koncernstyrelse är Charlotte Bergman, som är vd för Elu Konsult samt även ledamot i Svevia, Byggmästare Anders J Ahlström och Fastpartner.
Branscherfarenhet finns sedan tidigare i styrelsen genom Håkan Bergqvist, som bland annat varit vd för Imtech Nordic, numera Assemblin. I styrelsen ingår även Lennart Kalén som varit vd för Dahl Sverige. Representanter för ägaren Segulah i styrelsen är Percy Calissendorff och Marcus Planting-Bergloo.