Logga in

Därför bromsas renoveringstakten

Publicerad
15 mar 2018, 10:42

Renoveringsbehovet är enormt. Trots det kommer många jobb aldrig igång – och det finns två starka skäl till det.

Det finns 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Många av dessa finns inom miljonprogrammen där läget är akut för 300 000 bostäder.

Detta framgår av rapporten Renoveringskompetens som gjorts av Industrifakta på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen och finansierats av SBUF.

–Rapporten belyser vad vi pratat om länge, att vi inte kommer igång med renoveringar men att det finns ett stort behov, inte bara nu utan även i framtiden, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Läs mer: De har lediga jobb – men hittar inte folk

Bara fyra procent av bostadsbolagen ser renoveringar i miljonprogrammen som lönsamma på kort sikt. Och flera anser att det aldrig går att räkna hem renoveringarna.

–Vi ska renovera men koncentrerar oss på det nödvändiga, som stambyten, för att det inte ska leda till hyreshöjningar som de boende inte klarar av. Renoveringar av kök får exempelvis de boende själva betala, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Det andra problemet som gör att nödvändiga renoveringar inte kommer till stånd är kompetensbrist. Nyproduktionsprojekt kan ibland vara mer attraktiva för byggarna än renoveringar och ombyggnader. Och byggarnas resurser är begränsade.

Läs mer: ”Efterfrågan på renoveringar kommer att öka”

Bostadsbolagen uppger i rapporten att de får in för få anbud på renoveringsarbeten. Omkring 30 procent av de intervjuade har i någon utsträckning under de senaste fem åren behövt skjuta upp planerade underhållsåtgärder för att det saknats tillgängliga entreprenörer.

Jenny Berglund är ombyggnadschef på Svenska Bostäder:

–Vi behöver tänka till noga när vi handlar upp så att vi har bra tajming i tid och tillräckligt stora projekt. Det måste vara 200–300 lägenheter för att entreprenörerna ska vara intresserade. Delade entreprenader har vi testat men det blir alltid katastrof, det är för svårt, säger Jenny Berglund.