Logga in

Botten är nådd i schakten

Publicerad
9 mar 2018, 12:32

Schakt som döljer läckande vatten är vardag. Nu är Säker Vatten en lösning på spåret.

Under snart ett halvår har Säker Vatten arbetat med att ta fram en fungerande typlösningar för schaktbotten som uppfyller dagens krav i BBR och branschregler.

– Den största utmaningen är att få lösningen konkurrenskraftigt så att branschen accepterar den. Och att sedan våga tackla vad som händer i schaktet vid en liten läcka: Blir det bastuklimat därinne? säger Anderas Neander, projektledare hos Säker Vatten.

Anders Neander. Foto: Jan Fredriksson

Målsättningen är att alla berörda i branschen ska stå bakom en lösning som är rationell och kostnadseffektiv att bygga. Den ska i första hand passa nybyggnad av flerbostadshus men ska även vara tillämpbar i andra fall.

– Problemet är att ingen kan bygga en schaktbotten som uppfyller BBR-kraven: Att utläckande vatten snabbt ska upptäckas via läckageindikering, säger Anders Neander.

Han menar att det ofta är ett rent praktiskt problem att det är för trångt, det går inte att komma åt och det är omöjligt att applicera tätskikt.

– Många gånger har schakten tre väggar, ibland fyra och bara en liten lucka. Där inne finns tre–fyra rörledningar som står väldigt nära varandra. Hur ska man då få tätt på botten? undrar Anders Neander.

Läs mer: Det läcker som vanligt – men oftast i köken

Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten, påpekar att det ofta knappt ens finns plats för rören.

– Det blir för liten yta anvisad för schakten. Projektet går bland annat ut på att vi ska få plats med installationer och att vi ska få en vattentät botten, säger han.

Fredrik Runius. Foto: Jan Fredriksson

Ingen har kommit på ett bra förslag för hur det ska göras, menar Fredrik Runius. Schaktbottens täthet testas nu hos Swerea Kimab. Provningar av fem olika typlösningar ska visa om det överhuvudtaget är möjligt att göra det.

I den enklaste varianten appliceras endast ett flytande tätskikt på schaktbotten, i den mest avancerade byggs tätningen upp på samma sätt som ett badrum med folie, rörmanschetter och förtillverkade hörn.

– Nu kommer vi att se vilken nivå som räcker. Om det fungerar. Är det badrumsvarianten som gäller då kanske det blir för dyrt och för svårt att göra, säger Fredrik Runius.

– Är det den som krävs, då är det inte ekonomiskt rimligt och möjligt. Då måste vi hitta något annat, säger Anders Neander.

Alternativ kan vara lösningar med förtillverkade schaktbottnar eller installationsskåp.

Läs mer: Felaktiga rörarbeten blev en dyr affär

Parallellt med schaktprojektet undersökt också just installationsskåp där varmt och kallt vatten skiljs åt. I dessa är bottnarna förtillverkade med läckageindikering och skulle därför uppfylla BBR-kraven.

När det gäller installationsskåp är i stället problemet större med uppvärmning av kallvatten, med risk för legionellatillväxt. Rådet i BBR, och kravet i branschregler Säker Vatteninstallation, är att temperaturen på stillastående kallvatten inte ska bli högre än 24 °C på 8 timmar.

Men temperaturproblemet kan inte ignoreras för schakten.

– Eftersom man inte har insett hur mycket isolering som krävs så finns det inte plats för den heller. Isolerarna kan inte montera det som behövs, säger Anders Neander.

Säker Vatten arbetar också för att det ska bli enklare att verifiera att det fungerar. Just nu pågår arbete med en beräkningsmodell som ska bli tillgänglig för alla auktoriserade VVS-företag.

Läs mer: Dyraste vattenskadorna ska minskas

Anders Neander menar att det finns fler aspekter som borde utredas, exempelvis vad som händer då vatten från mindre läckor sugs upp av isoleringen.

För lyckas fullt ut med lösningen behöver det också tas fram en detaljerad byggordning och arbetsberedning med tydlig gränsdragningen mellan olika leverantör.

Projektet är finansierat av Svenska byggbranschen utvecklingsfond, SBUF. De nya rönen från projektet ska så småningom finnas med i en uppdaterad version av Säker Vattens skrift ”Tappvattenschakt – Förslag till utformning”.

Lösningen för schaktbotten ska visas i full skala på Nordbygg, 10–13 april.

Läs mer i VVS-Forum marsnummer som utkommer 22 mars.

Teckna prenumeration här.