Logga in

Svagare år för grossisterna i storstäderna än övriga landet

Publicerad
10 jan 2018, 11:20

Svenska Rörgrossistföreningen VVS (RGF) kan lägga ett nytt rekordår till handlingarna. Försäljningsutvecklingen under 2017 har dock varit betydligt svagare i Stockholm och Göteborg än i landet som helhet.

Försäljningen totalt för medlemmarna i RGF ökade under 2017 med cirka 7,4 procent till rekordnoteringen 16,4 miljarder kronor. 2016 var motsvarande siffra 15,3 miljarder kronor.

Läs mer: Ännu ett rekordår för grossisterna

I Göteborg var ökningen 4,9 procent under 2017 och i Stockholm 4,2 procent. Det innebär därmed en sämre utveckling än genomsnittet i bägge fallen.

RGF:s vd Mats Rosman har tidigare kommenterat den svagare utvecklingen i storstäderna under fjolåret trots att det är högkonjunktur i branschen där.

– En tänkbar förklaring kan vara att bristen på installatörer är en begränsande faktor. Samtidigt kan vissa lokala delmarknader vara starkare än andra, men det fångar inte vår statistik upp, sa han i VVS-Forum nr 7/8.

Läs mer: Uppåt för storstadsgrossisterna efter inbromsningen

Försäljningen under fjärde kvartalet förra året ökade med knappt 1,6 procent justerat för kalendereffekten.

Statistiken baseras på den fakturerade omsättningen av RSK-nummersatta produkter för RGF:s medlemmar Ahlsell, Bra Gross, Dahl, John Fredrik, Onninen, Rörpojkarna och Solar Sverige.

Läs mer: Installationsmarknaden ökar på bred front