Logga in

Rymdteknik snålar på duschvattnet

Publicerad
21 dec 2017, 06:00

Få VVS-produkter har fått så stor uppmärksamhet som rymdduschen från Orbital Systems. Bakom den ligger en vision om att drastiskt förändra vår vattenanvändning.

I de ljusa lokalerna hos Orbital Systems på Stockholmskajen i Malmö råder febril verksamhet. Det är ett ungt bolag med teknik som kan förändra vattenanvändningen, utan att förändra beteendet alltför mycket.

Företaget har utvecklingslabbet avskilt från kontoret med en glasvägg. Där demonstrerar kvalitetschefen Stephan Eskilander den senaste duschen: Modellen Oas, som lanserades i juli i år.

För att kunna genomföra demonstrationer har en duschkabin kopplats till en fristående Oas Solo.

Till Oas kopplas varmt och kallt vatten som sedan blandas till rätt temperatur. En pump transporterar vattnet via en filterkapsel till en UV-kammare som ska ta kål på eventuella bakterier.

I duschplatsen samlas vattnet upp i en så kallad sensortank som påminner om en golvnära golvbrunn. I tanken mäter sensorer kontinuerligt vattenkvaliteten med avseende på konduktivitet.

Stephan Eskilander

Om duschvattnet är tillräckligt rent återcirkuleras det och behandlas i enheten. När sensorerna känner att vattnet är för smutsigt, med rester från svett, hår eller hud, kommer duschvattnet inte att återcirkuleras.

När det gäller renheten på det återcirkulerande vattnet jämför Stephan Eskilander med badvatten.

– Människor har badat i tusentals år. Det här är egentligen samma sorts vatten, men vi väljer bort det smutsigaste, det som ligger på ytan har vi skrapat bort och slängt. Och duschen ger bättre vattenkvalitet än vad de har i ledningsnäten i exempelvis Kina, säger han.

Det tar ungefär tolv sekunder för enheten att starta. I en sekvens spolas sensortanken och enheten fylls med vatten. Vid uppstarten kalibrerar Oas också gränsen för vilken nedsmutsning som tillåts.

LÄS MER: Rymdduschen från Malmö tog första pris igen

Oas är uppkopplad via wifi. På en stor skärm i labbet ritas en graf i realtid över vattenanvändningen under demonstrationen och jämför med en konventionell dusch. Innan recirkuleringen kommer i gång använder Oas lika mycket vatten, men sedan planar kurvan ut. Inget mer vatten tas från ledningsnätet.

En annan graf visar mätning av vattenkvaliteten. Stephan Eskilander slår ut en bägare med saltvatten i duschkabinen och det tar några sekunder innan vattnet når sensorerna i tanken. När det sker reagerar sensorerna direkt.

I tanken börjar färskvatten skölja bort föroreningarna och samtidigt rinner smutsvattnet ut i avloppet.

Förloppet dokumenteras på grafen som visar en typisk utspädningskurva. Så används färskvatten tills nivån på föroreningarna stabiliserats under den satta gränsen.

Uppkopplingen gör att användaren själv kan se hur mycket vatten som sparas. Men övervakningen kan också användas för att skicka påminnelser till användaren om filterbyten.

I Oas finns också flera sensorer som kontrollerar vattnets temperatur. Då den återcirkulerar kompenseras avkylningen under duschen, 3–4 °C, med en intern elektrisk värmare i UV-kammaren på drygt 3 kW.

– I stället för att värma kallvatten från cirka 8 °C till 39 °C så gör den en ganska stor energibesparing, förutom vattenbesparingen, säger Stephan Eskilander.

LÄS MER: Ny utmärkelse till Orbitals ”superdusch”

Under demonstrationen skulle en konventionell dusch ha använt 70 l vatten, Oas har använt med 14 l, alltså en besparing på 80 procent. Hur stor besparingen blir beror mycket på hur lång tid duschningen pågår.

När användaren duschat klart startar en procedur som förbereder nästa dusch. Systemet spolas rent med kvarstående renat vatten, upphettat till drygt 70 °C.

Oas finns i två versioner där skalen och installationssättet skiljer dem åt. Innanför skalen är det fullt med teknik och styrdatorn sitter skyddad i en vattensäker låda.

Oas Solo är varianten för befintliga badrum och monteras med mindre ingrepp. En sensortank placeras på golvet och sedan byggs ett nytt golv upp så att det hamnar i nivå med tanken.

På så sätt kan befintligt tätskikt lämnas opåverkat. Vatten- och elanslutningar till enheten görs utvändigt.

Den andra varianten, Oas Indo, används vid nybyggnation eller större ombyggnad. Sensortanken gjuts in i bjälklaget på samma sätt som en väggnära golvbrunn. Enheten placeras i en låda inne i väggen där el och vatten ansluts.

Våtrummets tätskikt ansluts mot lådan och installationen döljs bakom en lucka mot duschplatsen. Även rören till takduschen och från sensortanken dras i väggen.

LÄS MER: Orbitals ”framtidsdusch” med på 33-listan

Orbital Systems marknad är i första hand global och företagets hittills största order har gått till USA. Vattenbristen är stor i många länder och med klimatförändringarna kommer den sannolikt bli större.

Lina Blanking

– Den svenska marknaden kommer inte att vara den mest inkomstbringande i framtiden. Men eftersom det var i Sverige Orbital Systems startade och har huvudkontoret, så var det väldigt viktigt att etablera oss i Sverige. Det var ett sätt att kunna exportera duschen i sig och ha det svenska varumärket som stöd, exempelvis för vår nordamerikanska säljorganisation, säger säger Lina Blanking, försäljningschef i Sverige.

Orbital Systems finns representerat i USA, Kina, Sydafrika, mellanöstern samt i flera europeiska länder. Den europeiska säljorganisationen finns i Malmö, där närmare hälften av teamet kommer från Danmark.

Just nu sysselsätter Orbital System omkring 65 personer, men under den mer intensiva perioden med att ta fram den senaste duschenheten var närmare 100 personer anställda.

Läs mer i VVS-Forum nummer 12/2017, eller i E-tidningsutdraget.