Logga in

Brion breddar med konsultverksamhet

Publicerad
14 dec 2017, 08:58

Nyetablerade Brion Teknik i Göteborg startar energi- och VVS-konsultverksamhet som komplement till fastighetsservicen. Huvudansvarige Johan Friberg berättar om framtidsplanerna.  

Brion Teknik fick sin förste anställde i oktober, men verksamheten drog igång på allvar i och med att Johan Friberg tillträdde som huvudansvarig den 4 december.

Fastighetsservicedelen inom bolaget sysselsätter i dag åtta anställda. Till det kommer nu konsultverksamheten.

– Det är det jag kommer att jobba med till vardags. Serviceverksamheten har en egen arbetsledare, förklarar Johan Friberg.

LÄS MER: Umia breddar verksamheten ytterligare

Han kommer närmast från Bravida där han arbetat med projektutveckling i region Göteborg.

– Jag jobbade med energiprojekt och uppsökande verksamhet mot slutkund med erbjudande om besiktningar av byggnader och åtgärdsförslag för energiförbättringar. Det handlade också om att jobba mot byggare med energisamordning och energiberäkningar. En annan uppgift var intern samordning så att alla drar åt samma håll i ett projekt, berättar Johan Friberg. 

Han arbetade dessförinnan på Gunnar Karlsen Sverige och har även ett förflutet som konsult på Andersson & Hultmark.

Brion, där även VS– och ventilationsverksamhet ingår i systerbolag, ser en stark efterfrågan inom energiområdet. Egen konsultverksamhet ska bidra till hög kvalitet och effektivitet till både entreprenader och service.

LÄS MER: Sandbäckens tar över snabbväxare på hemmaplan

Brion kommer fortsätta att arbeta med de befintliga konsulterna i Göteborgsregionen, framhåller Johan Friberg.

– Inom konsultdelen kommer vi inledningsvis inte att jobba med ren projektering utan fokusera på samordningsuppdrag och energiberäkningar.

Han bedömer att konsultverksamheten kommer att sysselsätta tre till fyra medarbetare inom en ettårsperiod. Verksamheten byggs upp löpande i den takt Brion jobbar med projekt i tidiga skeden.

– Inom fastighetsservice är min förhoppning att vi kan fördubbla antalet anställda till 2019, säger Johan Friberg.

Geografiskt sett kommer servicedelen att verka i Västsverige med Göteborg som centralpunkt.

– Konsultverksamheten tror jag kommer att ha ett mycket större område, från Trestadsregionen och Skövde i norr ner till södra Skåne.

LÄS MER: Därför säljer de Kalmar VVS- & El-Montage till byggjätten

I samma företagsgrupp ingår sedan i höstas även Brion Rör med för närvarande ett 15-tal anställda och Brion Ventilation med cirka fem medarbetare. Huvudansvarig för Brion Rör är Lennart Karlsson som också kommer från Bravida där han var avdelningschef för VS i Göteborg. Även Brion Ventilations huvudansvarige Niclas Engström kommer från Bravida. Han var där avdelningschef för ventilation i Borås. 

Huvudägare i Brion är Erlandsson Holding, som är Erlandsson Byggs moderbolag. I nuläget finns också med delägarskap av ledande befattningshavare i Brion-bolagen.

Det finns inga planer på att Brion även ska ha elentreprenadverksamhet. Det finns redan i Erlandsson Holding, bland annat genom Electroteam Bolagen, som har stor verksamhet i Västsverige.

Är tanken på sikt att Brion ska ha ett multidisciplinärt erbjudande?

– Ambitionen finns, men det är för tidigt att svara hur detaljerna kring det kommer att se ut, säger Johan Friberg.