Logga in

Här har ventilationen kopplats upp

Publicerad
24 nov 2017, 14:00

Huset blir extremt energisnålt och klimatet hälsosamt – tack vare 1 500 trådlösa noder och en ny mjukvara.

Med Swegon Wise tar sakernas internet, IoT (Internet of Things), kontroll över inomhusklimatet. I referensprojektet Torsplan 2, som just nu färdigställs, har Swegon haft ett utmanade uppdrag att ge byggherren ett energisnålt och hälsosamt inomhusklimat.

Torsplan 2 är ett prestigefyllt projekt för byggherren NCC. Fastigheten, som ligger på Stockholmssidan av Hagastaden, ska vara ett av Nordens mest hållbara handels- och kontorshus och uppnå nivå ”Outstanding” enligt miljöcertifieringen Breeam. Det är också en krävande fastighet att försörja.

Den har 18 500 m² kontorsyta, 3 500 m² butiksyta och dessutom garage. Det totala luftflödet har projekterats till drygt 60 m³/s vid normaldrift med ett maxflöde på närmare 90 m³/s. Fastigheten försörjs med fjärrvärme och fjärrkyla.

Våningarna fem till nio i fastigheten är dimensionerade för 300 personer vardera. De planen försörjs från ett aggregatrum på varje våning. I aggregatrummen finns ett stort ventilationsaggregat och två mindre. Det större försörjer halva våningsytan och de mindre en varsin fjärdedel. Aggregaten kan köras med tre olika driftfall med olika temperaturer, beroende på belastningen på våningen.

Totalt finns närmare 1 500 trådlösa noder i fastigheten. Noderna sitter i exempelvis spjäll, givare och i aggregatens ”Director” som tar emot data från nätverket. Det hela övervakas av mjukvaran Superwise som kan presentera alla uppgifter som samlas in av systemet.André Thorsell

– Produkter vi har här är zonspjäll och variabelflödesspjäll som håller frånluften stabil. Det finns även aktiva tilluftsdon, CO2-sensorer och börvärdesomställare, säger Swegons projektledare André Thorsell.

De större konferensrummen har fläktluftkylare och där finns CO2-givare som känner av belastningen, annars styrs inneklimatet på temperaturen. Användarna har dessutom möjlighet att ändra börvärdet för enskilda rum.

Superwise kopplar ihop noderna med ventilationsaggregaten.Trådlösa och batteridrivna sensorer.Användarna kan ställa in temperaturen.

På plan fyra finns fastighetens handelsyta och ett gym som inte ingår i Swegons behovsstyrning. Däremot försörjs dessa ytor med Swegons aggregat. Byggnaden har också en ljusgård med kontinuerlig drift av ventilationen.

LÄS MER: Ny ventilationsteknik prövas i miljonprogrammet

Det trådlösa Wise underlättar vid driftsättningen. Den exakta funktionen på komponenterna bestäms just då – med hjälp av handscanner och handterminal identifieras varje rumsprodukt, och kopplas sedan ihop med den funktion den ska fylla. Samma tillvägagångsätt är det när rumsindelning förändras.

– För fastigheter i den här storleken är Swegon Wise mycket trevlig att jobba med. Det är lätt att byta komponenter, visualiseringen är väldigt enkel. En drifttekniker som kanske inte jobbar 100 procent med den tekniska biten kan lätt gå in och ”ratta” det, säger André Thorsell, som hållit en kortare utbildning med driftteknikern på Torsplan 2.

Den första versionen av Wise kom 2008, men till skillnad från den är den nya versionen trådlös, av två huvudskäl.

Jan Risén

– Kablarna står tyvärr för en ganska stor del av misstagen. Väldigt mycket av felsökningen hamn

ar i kabelnätverket. Det andra skälet är att det trådlösa ger en helt annan flexibilitet. Med kablar i varenda produkt måste de dras om så fort en vägg ska ändras, eller om två rum ska slås ihop. Fördelen med trådlösa givare, och i många fall batteridrivna, är att det blir väldigt mycket enklare att anpassa systemet. Det har varit en avgörande egenskap, säger Jan Risén, som är ansvarig för utvecklingen av Wise.

Etern är fylld av radiotrafik på frekvensbandet 2,4 GHz där data i Wise-systemet ska tränga igenom. Swegon använder två tekniker för att klara detta: Frekvensskift och meshade nätverk.

Frekvensbandet delas upp i 16 underband och var 400:e millisekund måste systemet byta för att inte blockera frekvensen. Normalt hoppar system som arbetar på detta sätt till nästkommande underband.

– Men det är inte säkert att nästa band är bättre. Wise byter i stället till ”bästa” bandet, av de 16 banden finns det alltid något band som är bäst. På det viset kan vi använda låg uteffekt, typiskt 50 mW, säger Jan Risén.

LÄS MER: Sakernas internet ger bättre klimat i medeltida kyrkor

Eftersom systemet dessutom är ensamt på frekvensen behövs inte så stor effekt för radiotrafiken. Det ska ge få störningar och litet brus. Det meshade nätverket innehåller också många noder som var och en skickar data vidare i nätverket. Om en nod faller bort kommer trafiken ändå fram eftersom andra noder tar över. Det korta avståndet mellan noderna bidrar till att sändningseffekten kan hållas nere. Swegon menar att batterierna i sensorerna ska ha en livslängd på upp till tio år.

Radiotrafiken är krypterad med 128-bits AES-nyckel, samma teknik som används av till exempel federala myndigheter i USA.

– Att ta sig in i radionätet är i princip omöjligt. Om du har en biljon datorer och två miljarder år på dig så knäcker du det. Men det är ganska många datorer. Och ganska lång tid! Skulle 128 bitar inte räcka till inför vi 256 bitars nyckel, säger Jan Risén.

Det ligger stora ekonomiska intressen i att NCC valt att certifiera Torsplan 2 till Breeams högsta nivå, menar Jan Risén. Bland annat blir fastighetsvärdet omkring sex procent högre och driftskostnaderna är vanligen tio procent lägre i certifierade fastigheter.

Wise går också att konfigurera efter vilket klimat hyresgästen vill ha, och betala för. Snäva temperaturgränser och låg CO2-halt är mer energikrävande och dyrare att upprätthålla. Alla data som samlas in kan även användas för att spara in på städning av oanvända rum.

– Fastighetsägaren har i stort sett samma kostnader för att värma och ventilera rummet som för att städa det. För fastighetsägaren spelar det ingen roll om den sparar städpengar eller energipengar, säger Jan Risén.