Logga in

Att tömma själv är bästa försäkringen

Publicerad
23 nov 2017, 07:00

Stölder i hantverkarbilar ökar lavinartat. Här är försäkringsbolagens bästa tips för att slippa inbrott i skåpbilen.

Martina Jonaeson, försäkringsförmedlare hos Säkra Stenstaden, berättar att stölder av maskiner och verktyg i hantverkarbilar ökar lavinartat.

Nu har VVS-företaget drabbats av inbrott i hantverkarbilar – igen

Det kommer i sin tur betyda att försäkringspremien kommer skjuta i höjden för hantverkare.

– Maskiner, verktyg och varor lämnas i alldeles för stor utsträckning kvar i transportbilarna och på arbetsområdet över natten, helgen och semestern, påpekar Martina Jonaeson.

Samtidigt som hon är medveten om att det kan vara jobbigt och tidsödande att tömma bilen själv står hon fast vid att det är det enda sättet för att vara säker på att slippa inbrott.

– När det inte är möjligt att plocka ur sakerna ur bilen kan det vara smart att skaffa ett säkerhetsskåp till servicebilen och på arbetsområdet där du kan låsa in sakerna.

Det sker även en tydlig trend i ökade stölder vid i- och urlastning i bilar där det inte finns någon bevakning av prylarna i fordonet.

– Varor utomhus räknas som öppen stöld och är inte försäkringsbart om man inte har inhägnat området på rätt sätt.

Mycket talar för att försäkringsbolagen kommer att sätta hårdare regler för att få försäkringstagaren att tänka mer skadeförebyggande.

– Ytterst är det alltid hantverkaren som är ansvarig att skydda prylarna.

Tjuvar slog sönder firmabilarnas mellanväggar

Några vanliga frågor som två företrädare från försäkringsbranschen svarar på. Martina Jonaeson, Säkra Stenstaden och Stefan Brala, Trygg-Hansa:

1 Vad krävs för att hantverkare som drabbas av inbrott i sina bilar (lätta lastbilar) ska få ut ersättning från försäkringsbolaget?

Martina Jonaeson: – För det första krävs det minst halvförsäkring på fordonet för att kunna få ersättning för skada vid stöld. PV-företagen har dessa skydd nedan som grund i företagsförsäkringen: tillägg för egendom i bil. Egendom som ersätts är det som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som ska användas i firmans verksamhet. Försäkringen gäller även för kunders och arbetstagares egendom. Försäkringen gäller inte för pengar, värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom. Allmänt gäller att den försäkrade egendomen ska tas om hand så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. Hur högt kraven ställs beror bland annat på egendomens art och värde.
– Om den försäkrade inte följt en säkerhetsföreskrift, sänks oftast ersättningen med, utöver eventuell självrisk, ett belopp som ibland till och med är så stor att ingen ersättning lämnas. Om försäkringstagaren kan visa att det inte spelade någon roll att föreskriften inte följdes, stölden hade skett ändå, så sker ingen nedsättning.

Stefan Brala: – Är fordon försäkrat hos Trygg-Hansa måste man ha tilläggsförsäkringen Egendom i Bil. Den ersätter stöld av egendom som tillhör försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. Den ersätter även kunders egendom som hantverkaren har hand om.

Så fick de tillbaka sina stulna företagsbilar

2 Kräver försäkringsbolaget att prylarna i en bil som har värdefullt lösöre (förutom att bilen är låst), är förvaras i låsbara skåp? Vilka lås (på bilen och inne i skåpet) krävs i så fall för att försäkringen ska gälla?

Martina Jonaeson: – Det finns oftast inga ”krav” men det bästa är att ha särskilt låsbart skåp i bilen för att få ut ersättning vid stöld/inbrott. Alla försäkringsbolag har olika krav på godkända lås, så man måste läsa på vad som gäller för just sin försäkring. Stöldbegärlig egendom som datorer med mera får inte lämnas i fordonet över huvud taget.

Stefan Brala: – Den allmänna regeln är att egendomen ska tas omhand på ett för omständigheterna tillfredställande sätt så att den inte själs. Fordonet ska vara låst, och om fordonets lastutrymme består av skåp ska även detta vara låst.

3 Är det någon skillnad gällande ersättningen av lösöret beroende på vart bilen är placerad? Obevakad/bevakad parkeringsplats, hemma i garage som är låst, hemma i carport, på bygget som är obevakat respektive bevakat med mera.

Martina Jonaeson: 
– Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.

Stefan Brala: 
– Nej, Trygg-Hansa gör ingen skillnad var fordonet är parkerat.

4 Om hantverkaren har dörren öppen/olåst och stöld sker vad händer då?

Martina Jonaeson: – Oftast blir det helt avslag på skada och ingen ersättning när det gäller lösöre. Vid stöld av fordonet är det oftast 20 procent eller högre nedsättning.

Stefan Brala: – Då kan ersättningen minskas, men omständigheterna kan göra att ersättningen helt uteblir. 

När fordonet lämnats eller parkerats gäller:

  • Håll uppsikt på egendom som förvaras på öppet flak eller flak täckt med kapell.
  • Nyckeln får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet. Detta gäller även vid lastning och lossning av fordonet.
  • Fordonet ska vara låst.
  • Släpets kopplingsanordning ska vara låst med lås godkänt av Stöld­skyddsföre­ningen.
  • Om fordonets lastutrymme består av skåp ska detta vara låst.
  • Egendom ska under arbetstid (då arbete utförs på platsen), hållas under uppsikt eller förvaras i låst utrymme såsom lokal, bod, skåp eller mot­svarande.
  • Egendom ska efter arbetstid, eller vid luncher/raster, förvaras i låst utrymme såsom byggnad, bod eller lokal som enbart disponeras av försäkrings­tagaren.

Källa: Säkra Stenstaden