Logga in

Allt dyrare VVS-material

Publicerad
17 nov 2017, 09:15

Priserna på VVS-material har ökat med 3,1 procent på ett år. Det är något mer än genomsnittspriset för byggmaterial. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Byggmaterialkostnader gick i snitt upp med 3,0 procent mellan oktober 2016 och oktober 2017. Konstaderna för VVS-material steg något mer, 3,1 procent.

Anders Mårtensson

– Jag kan konstatera att råvarupriserna på plast har vissa fall stigit med så mycket som 15 procent, även koppar har stigit en del under den här perioden. Hela världen går på högkonjunktur och då stiger råvarupriserna. Vissa av dessa prishöjningar har slagit igenom och jag är samtidigt lite förvånat att det inte slagit igenom mer, säger Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd.

Läs mer: Installationsmarknaden ökar på bred front

Enligt SCB var de största ökningarna i byggmaterialgruppen också inom de råvaruintensiva materialen armeringsstål samt järn och stål som steg med 11,6 procent respektive 7,1 procent.

Under perioden steg med faktorprisindex med 2,7 procent och entreprenörens kostnader ökade med 2,6 procent. Byggherrekostnader gick upp med 3,2 procent mellan oktober 2016 och oktober 2017. Konsumentprisindex ökade 1,7 procent.