Logga in

Kritik mot EU-beslut om lika lön för lika jobb

Publicerad
25 okt 2017, 12:15

– Det här är olyckliga förändringar för företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad, menar Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

EU:s arbetsmarknadsministrar enades nyligen om striktare regler i det så kallade utstationeringsdirektivet som bland handlar om frågan vilken lön en utstationerad arbetare ska ha, som VVS-Forum rapporterat om.

Lika lön för lika arbete i EU

Efter hårda förhandlingar i Luxemburg nådde EU:s ministerråd en uppgörelse om ändrade regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat land än det egna. Men beslutet var långt i från enhälligt.

Överenskommelsen innebär också att en arbetare ska kunna vara utstationerad i 18 månader utan att helt behöva omfattas av värdlandets regler.

”De här förslagen hjälper inte de företag som vill tillhandahålla tjänster i andra EU-länder, utan snarare de medlemsländer som vill skydda sina inhemska marknader från konkurrens.”

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv

Frågan ska nu upp i EU-parlamentet och EU-kommissionen som ska förhandla fram en slutlig kompromiss.

Storföretag med flest utländska arbetstagare

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv.

– De nya reglerna innebär ökade kostnader, ökad regelbörda och en ökad osäkerhet om rättsläget. Konsekvensen blir minskade möjligheter till export av tjänster inom EU. Det gynnar vare sig företagen eller deras anställda, kommenterar Nils Beckman på Svenskt Näringslivs sajt.

– De här förslagen hjälper inte de företag som vill tillhandahålla tjänster i andra EU-länder, utan snarare de medlemsländer som vill skydda sina inhemska marknader från konkurrens, menar han och tillägger att ”möjligheten att anlita anställda från andra länder är mycket betydelsefull för kompetensförsörjningen i sektorer med arbetskraftsbrist, exempelvis byggsektorn”.

”Behovet av utländska installatörer ökar snabbt”

Enligt Niklas Beckman innebär ändringarna också att EU-kommissionen och EU-domstolen kan behöva värdera och pröva innehållet i svenska kollektivavtal.