Logga in

Hon har fokus på hållbarhet i VVS-branschen

Publicerad
17 okt 2017, 14:12

När kommer den första miljömärkta rörtången? Och varför går det så trögt med hållbarhet i VVS-branschen?

Linnéa Svanström på Energieffektiviseringsföretagen/Installatörsföretagen ska bland annat ta reda på det i ett nytt utvecklingsprojekt som redovisas i en rapport i februari 2018.

Projektet ”En förstudie kring hållbarhet i installationsbranschen” finansieras av Installatörsföretagen (IN) och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

– Projektet handlar om att titta närmare på vilken roll IN och medlemsföretagen bör ta kring hållbarhetsfrågor. Produkterna är så klart en väldigt stor del av branschen, men vi vill lyfta blicken och titta bredare på hållbarhet i projektet, säger Linnéa Svanström och tillägger:

– Syftet är att projektet ska utgöra underlaget till en strategi för IN, som vill veta mer om branschens hållbarhetsarbete i dag. Bakgrunden är IN:s omvärldsanalys som visar att hållbarhet är en av de tydliga trender som kommer att påverka installationsbranschen inom en snar framtid.

Ozonrening vann energipris

Varför är VVS-branschen så sent ute med hållbarhet?

– Vissa stora installationsföretag har tagit ganska tydliga steg i sitt hållbarhetsarbete, som exempelvis Bravida, som troligen satt upp hållbarhet som en strategisk fråga för att stärka sitt varumärke. Något som man gjort länge inom andra branscher, ta bara Max Burgers som verkligen står ut med sitt hållbarhetstänkande, menar hon.

– Det är inte ett helt lätt område och i projektet kommer vi bara att nosa på detta. Här tror jag att det finns olika vägar framåt, som ett cirkulärt tänk i produktutvecklingen som möjliggör återanvändning och återvinning av produkter. Man kanske inte ser sin roll, men som installatör är man absolut en aktör för hållbart samhällsbyggande inte minst för att man arbetar med byggnader som ska stå väldigt länge och där flera generationer ska kunna bo framöver.

Rymdduschen från Malmö tog första pris igen

När kommer man att kunna köpa en miljömärkt rörtång?

– Ingen aning, men skulle det finnas miljömärkta installationsprodukter så skulle jag som kund självklart välja den miljömärkta produkten. Och efterfrågan behöver man inte vänta på, den finns redan. Man kan inte bara fokusera på innehållet i produkten, utan det som kommer är det cirkulära tänket och återvinna olika material ur produkten, säger hon och tillägger att hon ska prata med flera av IN:s medlemmar om hållbarhet.

– Jag tror att det finns stora potentialer i att vara proaktiv. Efterfrågan och förväntan på hållbara produkter och lösningar finns redan i samhället och det är bara en tidsfråga innan det blir tydligt även inom installationsbranschen. Men det är samtidigt en komplex fråga med olika aktörer och allt mer avancerade komponenter, som dessutom ska samköras, i installationerna.

– Men titta på bilbranschen, där det också varit trögt med hållbarhet, och plötsligt så händer allting samtidigt, el­bilar är ju det som gäller nu. Jag tror att omställningen kan gå lika fort för installationsbranschen.

– Jag hoppas att projektet ska leda till ett underlag för att arbeta vidare med strategier för hållbarhetsarbetet både hos IN och som hjälp till medlemsföretagen.

De får informationscentret om hållbart byggande

Fakta/Linnéa Svanström

Ålder: 27 år

Utbildning: Civilingenjör i energi, miljö och management, Linköpings Universitet.

Bakgrund: VVS-projektör och energikonsult på teknikkonsultföretaget Ramböll.

Jobbar: Är anställd på Energieffektiviseringsföretagen, men tillfälligt ”utlånad” till Installatörsföretagen på 40 procent för att arbeta med projektet om hållbarhet.