I rymdskepp är koldioxidhalterna normalt 3 000–7 000 ppm, eller mer, enligt NASA. Svenska regler använder 1 000 ppm som indikator för dålig luftkvalitet. Foto: Colourbox

Dags att vända blad i innemiljöforskningen?

Publicerad: 25 januari 2017

Har innemiljöforskningen under 1980- och 1990-talen lett utvecklingen av myndigheternas regler åt fel håll? Den frågan ställer VVS-konsulten Göran Stålbom i en debattartikel.

Är nuvarande lagar och myndighetsregler för inomhusmiljön formade av hypoteser som inte längre håller måttet? De bygger på de innemiljöproblem som var i fokus under 1980-talet: sjuka hus, fukt, mögel, astma, allergi, radon och koldioxid. Men har synen på detta förändrats? Står vi nu inför ett paradigmskifte?

Göran Stålbom beskriver den innemiljöforskning som etablerades under 1980- och 1990-talet. Enligt Göran Stålbom finns det bekymmersamma oklarheter forskningen. Han ger exempel på forskningens interaktion med massmedia, politiska aktörer, industrin och belyser också tobaksindustrins arbete för att säkra rätten att fritt kunna röka i innemiljöer.

Läs debattartikeln här.

I VVS-Forum nr 1/2017 finns en förkortad version av artikeln. Teckna prenumeration här.

Fler nyheter
Annons från Purmo Thermopanel LVI / Rettig ICC

Innovation möter design

Det är inte lätt att välja rätt i dagens stora utbud. Som installatör, arkitekt eller konsult, ska du dagligen fatta många viktiga beslut. Läs mer!

Läs mer