Logga in

Skyhöga radonhalter på Kungliga slottet

Publicerad
7 mar 2018, 06:00

Trots tio års sanering är det farligt att vistas för länge i vissa utrymmen. Vi har resultatet från senaste radonmätningen vid slottet – och det är ingen rolig läsning.

Det Kungliga slottet i Stockholm dras sen länge med stora radonproblem.

Riktvärdet är 200 Bq/m3 luft. Extremt höga halter på upp till 15 000 Bq/m3 luft uppmättes 2017, trots att radonsaneringar har pågått i över tio år.

Läs mer: Höga halter radon i nybyggda bostäder

– Det stämmer. Ökad ventilation dagtid sänker dock värdena, bekräftar Charlotte Dahn-Gunther på Statens Fastighetsverk, som ansvarar för vård och underhåll av de kungliga slotten.

De extremt höga radonhalterna på över 15 000 Bq/m3 i Kommendantsflygelns källare åtgärdas inte för tillfället, eftersom det är en förrådskällare och ingen arbetsplats, menar hon.

– I övrigt pågår långtidsmätningar under vintern i diverse arbets- och vistelselokaler. Resultat och utvärdering av detta väntas i maj, säger Charlotte Dahn-Gunther.

Läs mer: Radon en viktig fråga för regeringen

Även i Haga slott där tronarvingen Estelle och hennes bror, prins Oscar, ska växa upp samt Villa Beylon ute vid Ulriksdals slott norr om Stockholm har uppmätts höga radonvärden.

Förklaringen till de höga radonhalterna är att Stockholms Slott, Haga slott och Ulriksdal står på Brunkebergsåsen, en grusås som lätt släpper igenom markens radongas. 

Det finns ingen blå lättbetong i byggmaterialet, något som annars kan vara ett problem.

En del av slottet med höga radonhalter är Livrustkammaren, en turistattraktion där man bland annat kan se de kungliga vagnarna. Här arbetar personalen bara under begränsad tid i utrymmen med hög radonhalt.

”Vår personal arbetar inte sammanhängande i vagnhallen som är den del där radon finns och mäts av Statens Fastighetsverk. De är placerade uppe i vår entré/butik eller rör sig tillfälligt i museet under till exempel en visning”, skriver Malin Grundberg, museichef på Livrustkammaren i ett mejl till VVS-Forum, . 

VVS-Forum har tagit del av Statens Fastighetsverks senaste radonmätningar i Slottet, som vida överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.

Här är några resultat från radonmätningar 2017:

  • Kommendantflygelns källare – över 15 000 Bq/m3.
  • Logårdsmagasinet – över 6 500 Bq/m3.
  • Livrustkammarens vagnhall – över 3 200 Bq/m3.
  • Skattkammarens försäljningsdisk– över 3 000 Bq/m3.
  • Skattkammarens lunchrum – över 300 Bq/m3.