Logga in

VVS-utbildningar ställs in

Publicerad
11 apr 2017, 21:05

Det låga intresset för VVS- och fastighetsprogrammet bland ungdomar gör att utbildningen läggs ner på flera gymnasieskolor runtom i landet.

Ett av de gymnasier där VVS- och fastighetsprogrammet ställs in nästa läsår är Kattegattgymnasiet i Halmstad. Detta trots att det råder stor brist på VVS-montörer i Halland, liksom i landet i övrigt.

Bara åtta personer har sökt till gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet i Halmstad läsåret 2017/18. Det är för få och därför ställs programmet på Kattegattgymnasiet in detta läsår.

Jenny Axelsson (C), ordförande i Halmstads utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

– Det är riktigt beklämmande. Jag vet att branschen söker folk och vi hade gärna haft en stor klass i höst. Men med så få sökande är det inte försvarbart att starta programmet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i Halmstads utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd.

Situationen är inte helt ny. Så sent som för två år sedan ställdes utbildningen in av samma skäl. Sedan dess har flera åtgärder prövats, för att intressera fler ungdomar för VVS- och fastighetsprogrammet. Det har till exempel handlat om marknadsföring under gymnasiemässor, företagsbesök och radiointervjuer med elever som berättar om utbildningen och yrket.

– Till saken hör också att ungdomar väljer skola i dag, så det är viktigt hur eleverna uppfattar utbildningen. Det kan handla om hur trivsamma lokalerna är och om det finns engagerade lärare. Ekonomin spelar också in, säger Installatörsföretagens företagsrådgivare Wenche Persson i Göteborg, som arbetat med att hjälpa Kattegattgymnasiet.

”För att locka elever till utbildningarna finns egentligen bara ett sätt som hjälper – att skapa kvalitet i utbildningen.”

Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning hos Installatörsföretagen.

En annan gymnasieskola i Halland, Peder Skrivare i Varberg, har tvärtemot Kattegattgymnasiet ett högt söktryck på sin VVS- och fastighetsutbildning. Peder Skrivare har gott rykte bland eleverna och programmet har en tajt samverkan med lokala företag i branschen. Efter 2,5 år på skolan får eleverna göra 1,5 år praktik hos ett företag.

Om en mer lärlingsorienterad utbildning är en lämplig modell även för Kattegattgymnasiet håller Halmstads kommun nu på att undersöka. I juni ska en utredning vara klar om huruvida VVS- och fastighetsprogrammet ska fortsätta som traditionell utbildning eller förändras till en lärlingsutbildning.

Att VVS- och fastighetsbranschen har ett stort behov av rätt utbildad personal bekräftas från flera håll.

– Vi behöver alla utbildningsplatser vi kan få, både för ungdomar och vuxna. För att locka elever till utbildningarna finns egentligen bara ett sätt som hjälper – att skapa kvalitet i utbildningen, säger Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning hos Installatörsföretagen.

VVS- och fastighetsprogrammet är enligt Skolverkets senaste statistik det minsta yrkesprogrammet i Sverige, med drygt 3 000 elever under läsåret 2016/17, varav ungefär 97 procent är män.

Antalet kommuner som erbjuder VVS- och fastighetsprogrammet har minskat från 87 läsåret 2011/12 till 71 läsåret 2016/17, enligt Skolverket.