Logga in

Här ökar lärlingsplatserna mest

Publicerad
7 apr 2017, 09:07

Grafik visar var i Sverige det blivit lättare att få tag i en lärlingsplats.

Antalet lärlingsplatser i Sverige har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Men det ser väldigt olika ut i landet, visar statistik från VVS-YN. Ett av Norrlandslänen har fördubblat sin tillgång medan ett annat tar emot 36 procent färre 2016 jämfört med föregående år.

Lärlingsplatserna i Västernorrland/Jämtland och östra Götaland (motsvarande Östergötlands län) har mer än fördubblats mellan 2015 och 2016 (115 respektive 114 procents ökning). Dock är ökningen från en väldigt låg nivå, från ett 30-tal lärlingsplatser 2015 till drygt 70 platser 2016 för bägge regionerna.

Sämst utveckling vad gäller lärlingsplatser, både i reella tal och procentuellt, har Norrbotten. 2016 kunde man bara erbjuda 21 lärlingsplatser, en minskning med 36 procent. Motsvarande siffror för Stockholm–Gotland är 270 lärlingsplatser, vilket är en ökning med 33 procent.

– Spontant tror jag att ökningen är en reaktion på den stora bristen på VVS-montörer. Att företagen tagit in så mycket som de har möjlighet till. Sen skulle jag vilja slå hål på myten att de stora företagen inte tar sitt ansvar,våra interna uppföljningar visar att de i relation till sin storlek absolut gör det, säger Mats Hellström, företagsrådgivare i Stockholm på Installatörsföretagen.

I hela landet är det cirka 1 000 elever som väljer att börja på VVS- och fastighetsprogrammet. Till det kommer elever på vuxenutbildning, antingen via kommunen eller Arbetsförmedlingen, företagslärlingar via IUC i Katrineholm och personer som kommer in direkt i yrket.

Med undantag för den sistnämnda kategorin så behöver alla VVS-elever gå som lärling och klara branschprovet för att bli certifierad VVS-montör.

VVS-Forum har i serien ”Lärlingsutmaningen” granskat situationen för både VVS-företag och elever som söker lärlingsplats. I genomsnitt får endast 55 procent av VVS-eleverna lärlingsplats.

– Lärlingssystemet är föråldrat och måste ses över, menade Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen i en intervju i VVS-Forum nr 12/2016.