Logga in

“Det behövs bättre studievägledning”

Publicerad
10 feb 2017, 10:02

Matchning till rätt utbildning är ett måste för att komma till rätta med bristen på rätt kompetens. Det är en av Arbetsförmedlingen slutsatser i en prognos om svenska arbetsmarknaden 2017. Men statistik från Skolverket visar att söktrycket är mycket högre till el än VVS.

– Det behövs bättre studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet. Om söktrycket ska styra så behöver de som väljer ta hänsyn till vad som efterfrågas. Man behöver marknadsföra utbildningarna till VVS-montör och installationselektriker bättre. Jämfört med till exempel Handel och administration så har ju de som går ut från det programmet mycket svårare att få jobb direkt efter gymnasiet.

Det säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen. Myndighetens prognos om arbetsmarknaden 2017 visar – föga förvånande för installationsbranschen – att installationselektriker och VVS-montör är bristyrken också i år.

Samtidigt visar statistik från Skolverket att det är stor skillnad i popularitet för de båda gymnasieprogrammen. El- och energiprogrammet har näst högst söktryck av yrkesutbildningarna medan VVS- och fastighetsprogrammet har näst sämst söktryck av de 12 yrkesprogrammen på gymnasiet.

”Det är brist på alla yrken inom bygg.”

Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen

Prognos från myndigheten om arbetsmarknaden 2017 bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare och avser 200 olika yrken. I den bredare jämförelsen ingår installation i yrkesområdet Bygg och anläggning som ligger näst högst när det gäller arbetsgivarnas upplevda brist på arbetskraft. Den goda bygg- och installationskonjunkturen med kompetensbrist som följd har vi på VVS-Forum/Elinstallatören under hösten rapporterat mycket om.

– Det är brist på alla yrken inom bygg. Även andra närliggande yrken hänger med upp, som trädgårdsanläggare, som det tidigare inte varit brist på, säger Annelie Almérus.

Läs Arbetsförmedlingens rapport här.