Logga in

De struntar i ARN:s rekommendationer

Publicerad
22 feb 2017, 08:27

Tvister om badrumsrenovering är vanligt förekommande skäl till att företag hamnat på tidningen Råd & Röns svarta lista över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut.

     
AB Bygg & badrumsrenovering Täby Kunden köpte en badrumsrenovering via sajten Let’s deal, men tjänsten utfördes aldrig. ARN rekommenderar AB Bygg & Badrumsrenovering att betala de 15 662 kronor extra det kostat kunden att anlita ett annat företag.
AMK Bygg Partille Kunden köpte 64 timmars arbete via Let’s deal, men företaget dök aldrig upp och kunden var till slut tvungen att anlita en annan hantverkare. ARN rekommenderar att AMK Bygg betalar 11 977 kronor till kunden för extrakostnaderna.
Blockson Bygg Saltsjöbaden Det läckte in vatten i det nybyggda uterummet som Blockson Bygg uppfört. Företaget åtgärdade läckan, men inte de skador som uppstått i samband med reparation och läckage. Det rekommenderar ARN att företaget gör.
     
VK Entreprenad Stockholm Renoveringen av badrummet utfördes inte på ett fackmässigt sätt enligt kunden, som begär 23 658 kronor för att åtgärda brister. ARN rekommenderar att företaget betalar summan.
Vikensro AB Ingarö Dräneringen som Vikensro installerat i kundens källare är inte fackmässigt utförd, enligt ARN. Nämnden rekommenderar att företaget ersätter kunden med de 11 845 kronor som det kostat att låta ett annat företag åtgärda problemen.
TLS Pool filial/Norden pool Norrköping TLS Pool Filial installerade en pool som läckte vatten. Företaget lagade läckan, men kunden tyckte inte att lagningen blev snygg, och vill ha en ersättning på 19 915 kronor. Nämnden anser att 6 165 kronor är rimligt och rekommenderar företaget att betala det.
Rörtjänst i Nynäshamn AB Nynäshamn Företaget skulle installera ett mjukvattenfilter, men avloppet klarade inte att hantera filtret. ARN rekommenderar företaget att återbetala 21 608 kronor.
LHN Service AB Ljungskile Minireningsverket som LHN Service Aktiebolag installerat för 140 000 kronor fungerade inte som förväntat. ARN rekommenderar att företaget åtgärdar det fel på ett förhöjningsrör till en givare som företaget medgett finns.
Pool & Kamindrottningen/Quality Pool & Spa Mölndal Företaget utförde skorstensarbete som blev dyrare än väntat. ARN anser att Pool & Kamindrottningen kan avvika med maximalt 15 procent från den ungefärliga prisuppgift som angetts i förväg. Nämnden rekommenderar att företaget återbetalar de 2 981 kronor som är över den gränsen.
Pool & Kamindrottningen/Quality Pool & Spa Upplands Väsby Företaget levererade ett för litet poolskydd. ARN rekommenderar att kunden får ett nytt.
PHU Anita Import-Export Ystad Poolen var för stor och saknade utlovad belysning och dessutom garantibevis. ARN rekommenderar att företaget gör ett prisavdrag på 5 590 kronor och att kunden får ett garantibevis.
NKPG Electro Norrköping Kunden vill ha ersättning med 25 650 kronor för elarbeten i sommarstugan. ARN menar att det inte är bevisat att arbetet är felaktigt utfört. Däremot rekommenderar nämnden att företaget återbetalar 4 000 kronor för ej utförd montering av spis och jordfelsbrytare.
Jan F:s Hydraulgrävning AB Långasjö Kunden och företaget är oense om priset för anläggandet av ett enskilt avlopp. Kunden anser att företaget ska betala tillbaka 19 584 kronor. ARN rekommenderar att företaget ersätter kunden med 8 334 kronor.
Hantverkspoolen i Uppland AB Kungsängen Hantverkspoolens arbete i kundens bostad hade ett flertal fel och blev 89 256 kronor dyrare än utlovat. ARN rekommenderar att företaget åtgärdar bristerna och inte tar ut mer än 24 000 kronor utöver den ursprungliga offerten.
Fabax Bygg AB Göteborg Kunden fick inget våtrumsintyg efter att företaget renoverat badrummet, trots att parterna kommit överens om det via sms. ARN rekommenderar att företaget skickar ett intyg till kunden.
Bylunds Fastighetsservice Västra Frölunda Värmegolvet blev inte riktigt utfört när företaget renoverade badrummet. ARN rekommenderar att företaget åtgärdar felen.

 

VVS-Forum har fått uppgifterna från tidningen Råd & Rön, som ges ut av Sveriges konsumenter. Råd & Rön publicerar Svarta listan två gånger per år, vilket VVS-Forum också gör.

VVS-Forum har valt ut branschrelaterade företag från Svarta listan. Vi har tagit bort de företag som gått i konkurs samt markerat företag där ärendet gått vidare till tingsrätten med en asterisk.

Att vi väljer att publicera ett valt utdrag från Svarta listan beror på att vi bedömer att den är i hög grad relevant som konkurrent- och beställarinformation.