Logga in

Installerar guldventilation i sjukhus

Publicerad
21 mar 2018, 09:38

När Sollentuna sjukhus rustas ska installatören leverera ventilationslösning i Miljöbyggnad guldnivå. 

Assemblin gör omfattande VVS-installationer på totalentreprenad när Sollentuna sjukhus rustas upp. Ordervärdet för hela installationen med VVS och medicinsk gas är 90 miljoner kronor.

I ventilationslösningen ingår 21 aggregat med flöden från 500 l/h upp till 5 m³/h. Utöver den nio våningar höga huvudbyggnaden består sjukhuset av flera låga hus.

Joakim Wall. Foto: Jonas Clefström/Assemblin

– Vart och ett av husen tilldelas ett eget ventilationsaggregat. På samma sätt förses sjukhusets operationssalar och magnetröntgen med egna aggregat, säger Joakim Wall, regionchef Stockholm på Assemblin Ventilation.

För de stora ventilationsaggregaten har ett nytt våningsplan högst upp i den höga byggnaden byggts. Systemet kommer att få stor kapacitet för redundans. På ett sjukhus krävs att ventilationen fungerar fullt ut, även vid ett stillestånd på grund av till exempel service.

– Ventilationen är av den kalibern att den lever upp till Miljöbyggnadskraven för guld, men projektet i sin helhet siktar på silver, säger Joakim Wall.

Assemblin VS:s leverans omfattar färskvatten, avlopp, dagvatten, värme, kyla samt en komplett medicinsk gasanläggning för syrgas och andningsluft.

– För vår del är utmaningarna i projektet framför allt av logistisk art med VS-arbeten överallt i huset under hösten 2017 och vintern 2018. Bland annat med tunga arbeten som undercentraler och rörschakt, säger Per Nordén, filialchef Stockholm Hus på Assemblin VS.

Byggherre är Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, och huvudentreprenör är Peab.

Sollentuna sjukhus uppfördes 1978 ska nu bli ett modernt närsjukhus och specialistcentrum. Det ska öppna igen våren 2019 med omkring 230 vårdplatser för geriatrik och annan specialiserad somatisk vård.

Ombyggnaden ingår Stockholm läns landstings satsning Framtidsplanen där hälso- och sjukvården byggs ut i länet.