Logga in

Därför blev 2016 ett katastrofår för Caverion

Publicerad
7 feb 2017, 20:35

Caverions koncernchef Ari Lehtoranta beskrev 2016 som ett katastrofår för koncernen vid presentationen av bokslutskommunikén i går. De största problemen finns i Sverige.

Under fjärde kvartalet 2016 var Caverions omsättning 606,0 (667,8) och EBITDA-resultatet –22,2 (34,0) miljoner euro.

Omsättningen förra året var 2 364 (2 443) miljoner euro med ett EBITDA-resultat på –11,4 (91,5). Resultatet före omstruktureringskostnader var 15,6 miljoner euro.

– Förra året var speciellt och en mycket stor besvikelse. Det var en katastrof, sa Ari Lehtoranta under gårdagens presskonferens och påpekade att marknaden inte var problemet.

Svårigheterna för Caverion började i slutet av 2015.

– En av orsakerna var att vi i alltför hög utsträckning sökte tillväxt. Vi straffades sedan för att vi inte lyckades med genomförandet av projekten.

– Om man i den här branschen siktar på tillväxt och det sker på ett okontrollerat sätt drabbas man av en rad olika problem och ett är kapacitetsutnyttjandet. Det finns mycket i orderstocken, men man lyckas inte fördela resurserna på bästa sätt.

”Förra året var speciellt och en mycket stor besvikelse. Det var en katastrof.”

Ari Lehtoranta, Caverions koncernchef.

 

Det andra stora problemområdet var projektverksamheten som står för något över 50 procent av Caverions omsättning.

– Det blev uppenbart att vi inte presterade så bra som vi borde inom det området, sa Ari Lehtoranta och påpekade att misstag gjorts både inom kalkylering, anbudsgivning och projektledning.

Konsekvensen har blivit en noggrannare och bättre selektering av projekten för att öka lönsamheten.

– Det ger en bättre kvalitet på orderstocken, men innebär också att den minskar. Det är ingen dramatisk minskning, cirka 3,6 procent, uppgav Ari Lehtoranta.

Caverion har genomfört omstruktureringsåtgärder i de problemdrabbade divisionerna: Danmark–Norge, Sverige, Tyskland och Industrial Solutions. I Danmark–Norge har åtgärderna varit framgångsrika.

– Sverige är kanske vårt största utmaningsområde. Där har vi haft alla möjliga typer av problem, framför allt i projekt, men även i serviceverksamheten, påpekade Ari Lehtoranta.

Omstruktureringsåtgärderna under förra har inneburit att 1 060 tjänster försvunnit inom koncernen. Under andra halvåret minskade antalet anställda med 751 varav nästan hälften, 346, i Sverige. Alla varsel är nu lagda, men en del av dem har inte verkställts ännu.

– Totalt kommer drygt 400 anställda i Sverige att beröras, kommenterade finansdirektören Martti Ala-Härkönen.

För att åtgärda problemen har även en del av koncernledningen bytts ut och Caverion Sverige har fått en ny vd i Klas Tocklin.

Samtidigt har projektstyrningen förbättrats genom olika åtgärder och det är där fokus nu ligger, framhöll Ari Lehtoranta.

– Projektledarna är kungar. Framgången beror till stor del på hur duktiga projektledarna är. Visserligen görs ungefär 50 procent av misstagen i säljskedet av projektet, men det är lätt att åtgärda så länge kontraktet med kunden inte skrivits på. 25–30 procent av misstagen görs genom att välja fel projektledare samt vid starten och planeringen av projektet. Efter det går båten i en viss riktning och det är mycket svårt att göra några stora misstag eller några stora förbättringar.

Inför 2017 är marknaden fortsatt gynnsam inom i stort sett alla affärsområden.

– Marknaden är faktiskt ännu bättre än förra året, sa Ari Lehtoranta.

Caverion bedömer att omsättningen i år blir i nivå med 2016 +/– 5 procent. EBITDA-resultatet exklusive omstruktureringskostnader som spås dock mer än fördubblas 2017.

– Vi tror därmed att vi kommer vara en av branschens bästa förbättrare 2017, även om vi ännu inte uppnår vår fulla potential. Det är förstås lätt att säga när vi har ett så katastrofalt år bakom oss, sa Ari Lehtoranta.

Se presentationen av Caverions bokslut här.