Logga in

Så fungerar DNA som skyddar verktygen

Publicerad
24 jan 2017, 15:45

Skälen till att metoden nu sprids i Sverige.

Sedan några år tillbaka använder allt fler byggfirmor märk-DNA för att avskräcka tjuvar från att begå stöld eller inbrott. DNA-märkta elhandverktyg eller andra dyrgripar har nämligen visat sig vara betydligt mer svårsålda på svarta marknaden än saker som är omärkta.

– Märk-DNA har en avskräckande effekt på kriminella eftersom de vet att de inte får någon avsättning, eller en mycket låg avsättning för gods som går att spåra. Vi kan spåra DNA-märkt gods till ett specifikt inbrott, vilket gör att vi alltså kan binda kriminella till en brottsplats. Det har vi absolut inte kunnat göra tidigare i samma utsträckning, berättar projektledaren för det avslutade MärkDNA-projektet, polisen Ulf Malmqvist.

Läs också: ”Jag blev av med hela verktygslådan, ett pressverktyg och en tigersåg värd 50 000 kronor.”

I projektet användes märk-DNA av 1500 hushåll i tre stockholmsförorter under ett drygt års tid. Jämfört med året innan minskade antalet inbrott med cirka 20 procent. Enligt Ulf Malmqvist går det dock inte att med säkerhet säga att nedgången enbart beror på användningen av märk-DNA. De inblandade i projektet var förutom representanter från företag som säljer märk-DNA även polisen och några försäkringsbolag.

”Vi kan spåra DNA-märkt gods till ett specifikt inbrott, vilket gör att vi alltså kan binda kriminella till en brottsplats. Det har vi absolut inte kunnat göra tidigare i samma utsträckning”

Ulf Malmqvist, polis och projektledare för det avslutade MärkDNA-projektet.

Hushållen som var med i projektet utrustades med märk-DNA, som består av en vätska som användaren penslar på de saker som denne vill skydda. I avskräckande syfte sattes det sedan, vid infarten till bostadsområdena och i anslutning till villorna, upp skyltar som informerade om att hushållen använde märk-DNA.

Vägen från privata hushåll till företag i byggsektorn är inte särskilt lång. Märk-DNA är enkelt att applicera på en rad objekt i byggsvängen och avskräcker tjuvar från att stjäla verktyg och andra prylar eftersom de kan spåras på ett helt annat sätt än tidigare befintliga märkmetoder. Användningsområdet är oerhört brett, från märkning av alla typer av verktyg, mobiltelefoner och datorer till kopparkabel, transportbilar och entreprenadmaskiner.

Märk-DNA är en osynlig vätska som innehåller en unik kod, en DNA-sträng som är unik för varje förpackning, vilken individuellt kan kopplas till respektive användare enligt märk-DNA:t.

”Koden registreras i en internationell databas och kan sedan spåras i Sverige och andra länder. Märkningen möjliggör också en koppling till respektive gärningsman för att kunna klara upp olika brott.”

Med en UV-lampa går det att se om ett objekt är DNA-märkt. På varje mikropunkt finns en kod som kan avläsas med ett mikroskop av polis, tull och larmföretag. Ägaren kan även själv identifiera föremål med ett mikroskop. Som brottsförebyggande åtgärder följer det med dekaler och skyltar som informerar att här är prylarna minsann DNA-märkta.

Koden registreras i en internationell databas och kan sedan spåras i Sverige och andra länder. Genom märkningen kan de saker som stjäls och återfinns kopplas till den som blivit bestulen och sedan återlämnas. Märkningen möjliggör också en koppling till respektive gärningsman för att kunna klara upp olika brott.

På gods som är märkt med märk-DNA syns en färg som talar om vilken leverantör som tillverkat det. I Sverige finns det i dag tre tillgängliga certifierade kriminaltekniska spårningsmetoder som samtliga är godkända av polisen, och som i stort sett fungerar på samma sätt. SmartDNA har utvecklats i USA och var år 2010 först med att lansera sin metod i Sverige. Sedan följde SelectaDNA och SmartWater MärkDNA, som bägge har utvecklats i Storbritannien.

MärkDNA-projektet har i dag övergått till en polisiär metod som nu sprids i hela landet, vilket är ett kvitto på att MärkDNA är på uppgång i Bygg-Sverige.