Logga in

Utländsk arbetskraft krävs

Publicerad
19 dec 2016, 13:38

Kompetensförsörjningen inom byggbranschen kommer inte att kunna lösas med enbart inhemsk arbetskraft fram till 2025. Det är en av slutsatserna i utredningen om arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen.

– Jag har nu fått ett gediget underlag som bekräftar den allvarliga situationen och som dessutom innehåller konkreta förslag på åtgärder som regeringen och andra aktörer kan vidta för att komma till rätta med situationen på kort och lång sikt, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Rapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson pekar på pågående goda insatser, men också på brister. De föreslår en lång rad insatser inom olika områden och framhåller tio särskilt viktiga punkter:

  1. Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens.
  2. Öka bostadsproduktion genom till exempel ökat industriellt byggande och mer prefabricering.
  3. Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen.
  4. Gör på allvar upp med machokulturen i byggsektorn, anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor.
  5. Överväg att inte ställa orimliga motkrav på kommunerna vid satsning på regionalt yrkesvux.
  6. Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och vidareutbildning.
  7. Öka platserna på Yrkeshögskolan rejält.
  8. Styr dimensioneringen av högskoleutbildningar som är relevanta för byggsektorn.
  9. Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav.
  10. Samverka mer, bättre och smartare.

Peter Eriksson beslutade i juni att ge Pia Enochsson och Tommy Andersson i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025.