Logga in

Expertens 5 bästa tips för smartare rekrytering

Publicerad
31 maj 2022, 08:53

Hur hittar du topptalangen? Vad är viktigt att tänka på vid rekryteringen? Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen, ger sina bästa tips.

Amanda Rafter Ekenman. Foto: Peter Knutson

1 Långsiktig plan

Vart är ditt företag på väg? Vill ni fokusera mer på energieffektivisering? Vill ni växa snabbt?  Vart vill ni vara om fem år? Därefter behöver man fundera på vilken typ av kompetens man behöver för att ta sig dit. Behöver ni fler montörer? Behöver ni någon med projektledarkompetens? Behöver ni VVS-ingenjörer eller en kalkylator? När du vet vilka kompetenser du behöver redan innan kan du göra en långsiktig plan för att kunna rekrytera personer med rätt kompetens. Eller vidareutbilda dem du har.

2 Engagera dig för ny kompetens

Engagera dig i utbildningar och skolor! Vi kan inte bara rekrytera personal från varandra, vi behöver ny kompetens in i vår bransch. Om du behöver elektriker eller VVS-montörer – engagera dig i en gymnasieskola. Om du behöver projektledare eller andra specialister – engagera dig i en utbildning inom yrkeshögskolan eller högskolan. Visst tar det lite tid, men du får möjlighet att påverka innehållet så att det blir det ditt företag behöver och du kan faktiskt vara med och välja ut de personer du ser mest potential i.

3 Tänk utanför boxen

Rekrytera inte bara personer med samma bakgrund och samma kompetens. De företag som lyckas bäst har sett till att man har team som kompletterar varandra och driver utvecklingen framåt. Hur kan ni tänka annorlunda här?

4 Gott rykte

Arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. Hur du tar hand om din personal och din omgivning spelar roll för att locka till sig framtidens medarbetare. Berätta om det ni gör och lyft goda exempel.

5 Kompetens syns inte utanpå

Smart rekrytering utgår från behovet av kompetens för en viss roll eller funktion, olikheter ses som styrkor som bidrar till högre engagemang, ökad trivseln och möjlighet att nå fler kundgrupper.

– Med vår rekryteringsmodell har trivseln ökat i vårt företag och rent ekonomiskt har det aldrig gått bättre, säger Andreas Lavrell, vd för Nytorp Energy Group.