Logga in

Positiva branschreaktioner

Publicerad
19 dec 2016, 14:01

Tummen upp. Utredningen om arbetskraftsbristen i byggbranschen tas emot med överlag positiva reaktioner från flera branschorganisationer.

Installatörsföretagen ser positivt på utredningen och delar framför allt uppfattningen att det är svårt att rekrytera till byggsektorn. Arbetskraftbristen visar, enligt Installatörsföretagens beräkningar, att installationsbranschen endast kommer klara av att bygga 400 000 bostäder fram till 2025, långt ifrån de 710 000 som Boverket menar behövs.

– Trots en hög produktionsnivå under 2016 kan vi se att bostadsbyggandet faller tillbaka rejält under nästa år. Det beror på att installationsbranschen nått maximal produktionsnivå. Det är uppenbart att branschen är i ett akut behov av utbildningsinsatser för att dels råda bot på den akuta kompetensbristen, dels för att kunna växa i den takt som krävs för att Sverige på sikt ska kunna klara den stora framtidsutmaningen som bostadsbristen innebär, säger Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen ställer sig även bakom att skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen, intensifiera validerings- och kompletteringsinsatser för nyanlända, öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att staten finansierar fler yrkesverksamma för vidareutbildning.

I rapporten beskrivs den stora bristen på yrkeskunniga i installationsbranschen, bland annat VVS-montörer och VVS-ingenjörer. Den uppfattningen delas av Installatörsföretagen som bedömer att branschföretagen direkt skulle kunna anställa närmare 12 000 personer, om rätt kompetens finns att tillgå på marknaden.

”Bra förslag från regeringens samordnare”, sammanfattar Sveriges Byggindustrier (BI) rapporten.

– Samordnarna har på den korta tiden identifierat ett antal konkreta och bra förbättringsförslag. Det är viktigt att förslagen nu omsätts i politisk handling. Vi känner igen bilden de förmedlade och skriver under på många av de problem som lyfts, säger Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning hos BI.

Svenska Teknik och Designföretagen (STD-företagen) välkomnar förslaget att öronmärka resurser för byggrelaterade ingenjörs- och arkitektutbildningar. Att antalet utbildningsplatser har minskat är allvarligt och måste åtgärdas, men extra satsningar får inte drabba andra ingenjörsutbildningar negativt där det också råder stor brist, menar man.

– Det är bra att utredningen uppmärksammar den viktiga roll som arkitekter och ingenjörer har för att få igång ett ökat bostadsbyggande. Nu finns det ett batteri av viktiga åtgärder som utredarna har lagt fram. Men nu krävs det att regeringen förverkligar dessa förslag för att komma tillrätta med bristen inom de här yrkesgrupperna. Det är avgörande för att få fart på bostadsbyggandet, säger Magnus Höij, vd på STD-företagen.