Stor värmeaffär försenad

Publicerad
29 nov 2016, 09:15

En svensk börsnoterad värmetillverkares förvärv av en brittisk konkurrent dröjer. Konkurrensverket ska inleda en särskild undersökning för att närmare granska affären.

Det var i september som Nibe Industrier meddelade att avtal slutits om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group som omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder.

Nibes förvärv av Enertech Group, där bland annat svenska CTC ingår, berör framför allt marknaden för värmepumpar. Enligt Konkurrensverket indikerar en inledande undersökning att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen. Därför krävs ytterligare utredning och analys genom en så kallad särskild undersökning, uppger Konkurrensverket.

Konkurrensverket kan fortsätta utreda ärendet i upp till tre månader och senast 28 februari 2017 ska myndigheten besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om ett förbud mot affären ska ansökas hos Stockholms tingsrätt.

Förvärvet krävde även godkännande av konkurrensmyndigheten Tyskland. Ett sådant godkännande har erhållits, uppger Nibe.