Installatör klar för Regionens Hus i Skövde

Publicerad
25 nov 2016, 15:17

En av de stora rikstäckande installatörerna levererar ett installationspaket med el, VS, ventilation och styr vid bygget av nya Regionens Hus i Skövde

Bravida i Skövde har fått installationsuppdraget i Regionens Hus av Serneke. Ordersumman är cirka 20 miljoner kronor. Projektet kommer att sysselsätta cirka 20 Bravida-medarbetare.

Regionens Hus ska stå färdigt för inflyttning sommaren 2018 och kommer att bli arbetsplats för 360 medarbetare inom Västra Götalandsregionen. Det nya huset kommer att byggas centralt i Skövde med närhet till Högskolan och Gothia Science Park.

Assemblin är projektets sprinklerinstallatör.