Logga in

”Skarpare svenska mål för energieffektivisering”

Publicerad
25 okt 2016, 13:49

Sverige måste sätta ett skarpt och ambitiöst mål för energieffektivisering eftersom dagens mål uppfylls utan nya insatser. Den uppmaningen riktar tio branschföreträdare som vurmar för bättre användning av energi till den parlamentariska Energikommissionen i en debattartikel publicerad i Altinget.se. 

I artikeln ondgör man sig över den ensidiga satsningen på att tillföra energisystemet förnybar energi i stället för att minska den ineffektiva användningen. Debattörerna menar att Sveriges potential för energieffektivisering är minst 40 procent.

Nu vill man se rejält skärpta krav för svensk energieffektivisering som en fortsättning på energiminister Ibrahim Baylans engagemang förra veckan på IEA:s (IEA-International Energy Agency) första globala konferens om energieffektivisering. Ett sådant mål skulle bland annat skapa möjligheter till export för innovativa svenska företag.

Skillnaden mellan elektricitet och värme måste också få mer betydelse, tillägger skribenterna:

”Sverige har i dag inget sätt att värdera olika energislag. 1 kWh el och 1 kWh fjärrvärme viktas lika i vår energistatistik, trots att el har ett annat värde. /…/ Vi behöver värdera el som den högvärdiga energibärare den är. Vi tycker att byggregler, energistatistik och energimål ska göra skillnad på el och annan energi.”

Bland författarna till debattartikeln finns Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen, Britta Permats, Svensk Ventilation, Louise Trygg, professor Linköpings universitet, Jan Siezing, Installatörsföretagen och Birgitta Govén, ordförande i Energirådgivarna.

Läs hela debattartikeln här.