Logga in

Effekten i fokus på HSB Living Lab

Publicerad
18 okt 2016, 12:41

I experimenthuset HSB Living Lab i Göteborg kan två av tre bostadsplan värmas med fjärrvärmeretur. Fokus kommer att ligga på forskning om olika lösningar för effekthantering av el och värme.

I juni var det inflyttning i HSB Living Lab på Chalmersområdet i Göteborg. Byggnaden har fem plan, där det översta är teknik- och fläktrum. Två av de tre bostadsplanen i huset har golvvärme. I entréplanet och i ett av bostadsplanen finns radiatorer.

Speciellt för huset är att det har tre fjärrvärmerör, en primärledning och två returer. Det extra röret är anslutet till en närliggande returledning som kommer från byggnader i angränsande områden. Temperaturen i vattnet är där cirka 45 °C och kan inledningsvis försörja  bostadsplanen som har golvvärme.

– Det är bara på vissa ställen i näten som vi kan ha den här funktionen att använda returvärme. Mest intressant är den där det kan vara svårt att få upp tillräckliga flöden och extra mycket effekt på vintern. Till HSB Living Lab behöver vi då inte pumpa något extra vatten eftersom byggnaden använder ett redan befintligt flöde, säger Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Ett forskningsprojekt i HSB Living Lab handlar om de boendes roll i framtidens smarta energinät. Chalmers-doktoranden Sara Renström kommer där bland annat att studera hur de boende upplever värmen i huset.

– Det är väldigt spännande. Med de här låga temperaturerna känns det inte på samma sätt som med traditionella värmesystem trots att temperaturen är tillräckligt hög inomhus. Hur upplever du det när du lägger handen på en radiator och inte känner någon skillnad mot din kroppstemperatur? säger Henrik Jönsson på Bengt Dahlgren AB, som svarat för VVS-projekteringen av HSB Living Lab.

Läs hela reportaget om HSB Living Lab här eller i tematidningen Värme i det nya numret av VVS-Forum, nr 10/2016, som kommer ut den 20 oktober.

Prenumeration kan tecknas här>>