Logga in

Fem sätt att rengöra värmesystem

Publicerad
5 sep 2023, 10:35
| Uppdaterad
7 sep 2023

Förorenade vätskor i värmesystem leder till vattenskador, högre energianvändning och sämre funktion. Energispecialisten Willy Ociansson guidar bland olika metoder för att rena vätskan och förhindra korrosion och ger fem konkreta råd.

Willy Ociansson har bland annat varit teknisk chef i elva år för det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads AB. Han konstaterar att det är svårt för fastighetsägare att välja rätt metod för att rengöra värmesystem.

– Det är svårt även för oss som är lite mer specialiserade inom området och ännu svårare för mindre fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Läs också:
Här är de fem största riskerna i vätskeburna system

Läs också:
Expertens hökblick på ständig jakt efter energislöseri

Olika metoder löser olika problem. Willy Ociansson råd är att ställa sig frågor om syfte och mål för att kunna välja rätt åtgärd. Vad är problemet, vad beror det på och vad vill du åstadkomma?

– Ta reda på erfarenheterna av olika fabrikat och jämför sedan dessa tillsammans med priset. Det är så en professionell upphandlare går till väga. Om du inte har något problem behöver du inte göra något och har sparat en massa pengar, säger Willy Ociansson.

Han lyfter fram fem olika typer av metoder för rengöring värmesystem och kommenterar vilken effekt de har:

Kemisk

– Min erfarenhet är att man ska undvika kemiska tillsatser för att rengöra värmesystem. I värsta fall kan det skada systemet. Du måste regelbundet kontrollera status på kemikalierna eftersom de utarmas och ändrar egenskaper efterhand. Då behöver du tillsätta nya kemikalier. Kemikalier i form av en svag syra är dock bra för att ta bort kalk som sätter sig på varma ytor i fjärrvärmeväxlare.

Mekanisk

– Dagens energieffektiva pumpar är väldigt känsliga för smuts och dessutom innehåller de starka permanentmagneter som är väldigt starka. Magnetit, som kan finnas systemvätskan och innehåller järn, attraheras av magneterna. Pump blir då full av gegga och slutar att fungera. Magnetiten kan tas bort med magnetitfällor, en liten burk med starka magneter som renar vattnet innan det når fram till pumpen. Andra former av partiklar i värmesystem, till exempel sand eller jord, kan man ta bort med ett mekaniskt filter, till exempel en finmaskig sil eller ett cyklonfilter.

Elektromagnetisk

– En metod som oskadliggör kalk i vatten. Kalkens egenskaper förändras så att den löses upp och förlorar förmågan att fastna i systemet.

Offeranod

– Den oädlare metallen i offeranoden, till exempel zink, äts upp och jonerna flyttar till järnet som är den ädlare metallen. Det förhindrar att järnet rostar i rör eller radiatorer, även om det finns syre i vattnet. Offeranoden tar inte bort syre eller kalk.

Läs också:
Experten: Tre saker som kan stoppa energislöseriet

Avgasning

– Tar bort syret från vattnet och därmed förutsättningarna för att systemet ska rosta, men hjälper inte mot andra problem än korrosion.