”Förbjud fjärrvärmeaffär mellan Logstor och Powerpipe”

Publicerad 25 aug 2016, 16:39

Att låta de två största företagen gå samman och få 80 procent av marknaden för fjärrvärmerör skadar konkurrensen. Det anser Konkurrensverket som kräver att affären förbjuds. Därför överklagas tingsrättens dom till högsta instans.

Företagen Logstor och Powerpipe är båda verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. De är också de två största aktörerna i landet. Logstor planerar att förvärva konkurrenten Powerpipe, vilket enligt Konkurrensverket skulle få betydande effekter för marknaden och för kunderna, om affären genomfördes.

För att få ett förbud mot den planerade företagsaffären vände sig Konkurrensverket till Stockholms tingsrätt. Men domstolen gjorde en annan bedömning, bland annat när det gäller avgränsningen av den geografiska marknaden. Konkurrensverket anser att effekterna måste bedömas på marknaden i Sverige, medan tingsrätten ansåg att bedömningen ska omfatta ”norra Europa”.

– Om affären tillåts att genomföras skulle detta sannolikt medföra prishöjningar och andra försämringar som skulle drabba kunderna och ytterst alla konsumenter som använder fjärrvärme i sina hus. Det är därför vi nu överklagar till högsta instans, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.