Bravida får stort installationsuppdrag på Akademiska i Uppsala

Publicerad 22 aug 2016, 09:45

Bravida har fått i uppdrag av Skanska att utföra VS-installationerna i sjukhusets nya vårdbyggnad i samband med ny- och ombyggnad av Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Akademiska sjukhuset i Uppsala ska moderniseras. Fram till 2023 ska sjukhuset få både uppgraderade och helt nya lokaler, bland annat kommer en helt ny vårdbyggnad att byggas. Skanska har gett Bravida i uppdrag att installera alla VS-installationer i den nya byggnaden.

– Detta är ett väldigt stort projekt för Skanska, och valet av installatör handlar till stora delar om förtroende. Bravida har den kapacitet och kompetens som krävs för att genomföra ett uppdrag av den här storleken, säger Sven Andersson, inköpare av installationer på Skanska.

Bravidas installationsuppdrag innefattar bland annat funktioner för spillvatten, takavvattning, tappvatten, värme och kyla. Arbetet har redan påbörjats och omfattar cirka 50 000 m2 ny sjukhusbyggnad. Byggnaden kommer att inrymma bland annat 96 enpatientrum, tio operationssalar och en ny mottagning med mottagningsrum, dagvårdsrum och dialysplatser. I huset görs även plats för en aula för 130 personer.

– Det känns bra att Bravida får ytterligare ett stort sjukhusuppdrag. Det visar på vår kompetens inom området. Genom det här projektet fördjupar vi vårt samarbete med Skanska ytterligare. Samtidigt får våra medarbetare möjligheten att utvecklas ytterligare inom den här typen av installationer, säger Tomas Ekberg, avdelningschef för VS på Bravida Uppsala.

Projektet, som har ett målpris på 110 miljoner kronor, beräknas vara klart i augusti 2018.