Personalliggarna används inte

Publicerad 30 jun 2016, 08:15

Från och med i morgon den 1 juli blir det tuffare tag på de byggarbetsplatser som slarvar med personalliggarna. Då börjar Skatteverket ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte använder elektroniska personalliggare.
– Det har funnits grund för avgift vid nio av tio kontrollbesök, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Skatteverket överger nu den mjuka linjen som myndigheten hållit sedan årsskiftet då lagen om elektroniska personalliggare infördes för landets byggarbetsplatser.

– Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat, säger Conny Svensson.

Enligt Skatteverket är det framför allt två saker som inte fungerat när myndigheten gjort kontroller:

  1. Verksamma personer på byggarbetsplatsen är inte registrerade i personalliggaren.
  2. Det saknas en fungerande personalliggare på byggarbetsplatsen.

– Det sistnämnda beror ofta på att den kontaktperson som har namngetts i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit vissa tekniska problem för Skatteverket att ta emot informationen, säger Conny Svensson.

 

FAKTA/PERSONALLIGGARE

  • Den 1 januari 2016 infördes krav på elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser.
  • En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.
  • Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.