Logga in

Kvinnomånad på ÅF igen

Publicerad
17 jun 2016, 10:13

ÅF lanserar återigen kampanjen ”Ladies’ Month”. Under en månad ska nya anställningsavtal enbart skrivas med kvinnor. Det ska förbättra könsfördelningen inom företaget och i hela branschen, menar ÅF, som har som mål att ha 30 procent kvinnor på alla nivåer senast 2020.

2030 kommer det att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige – det är en utmaning som blottlägger jämställdhetsproblemen. I Sverige är bara var fjärde ingenjör kvinna i dag. Sett till chefsnivåer är det ännu sämre – där utgör kvinnor endast fem procent inom tekniktunga företag. Om kompetensförsörjningen ska klaras måste fler kvinnor söka sig till yrket, menar ÅF.

– Detta är ett problem för såväl samhället som näringslivet. ÅF är ett av många företag som har både behov och ansvar för att driva förändring, säger Nyamko Sabuni, hållbarhetsdirektör på ÅF, i ett pressmeddelande.

Enligt ÅF har kampanjen ”Ladies Month” varit framgångsrik. Antalet kvinnliga sökande ökade med 46 procent under kampanjen 2014 och med ytterligare 24 procent förra året. Men även fler män valde att söka sig till företaget.

Men kampanjen har också blivit ifrågasatt. 2015 anmäldes bolaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO ansåg dock inte att åtgärden i sig själv var klandervärd, men menade att kommunikationen kring kampanjen kunde uppfattas som diskriminerande mot män.

– Dessvärre bidrog kritiken till att rikta ljuset åt fel håll och den fick en avskräckande effekt för andra företag i branschen. Det är allvarligt då särskilda åtgärder krävs för att skapa en mer jämställd bransch. Ladies’ Month syftar inte till att diskriminera män, den syftar till att skapa konkreta resultat. Verkligheten är att i den takt branschen växer är det ingen – vare sig kvinna eller man – med rätt kompetens och profil som nekas jobb. Avtal med män skrivs dock efter kampanjens slut, säger Nyamko Sabuni.

Just nu söker ÅF ett femtontal medarbetare inom VVS-området. Det flesta tjänster finns i Västsverige, men också på Gotland.