Söderlunds Rör installerar i personalbostäder

Publicerad 3 maj 2016, 09:35

Söderlunds Rör i Tierp installerar VS på totalentreprenad vid bygget av ett nytt personalboende med 430 rum för medarbetare som gör årliga underhåll på Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Ordervärdet är cirka 15 miljoner kronor.

Arbetena pågår till oktober/november i år. Beställare och totalentreprenör är NCC. Plåtteknik i Söderhamn installerar ventilation på totalentreprenad.

Vid de årliga underhållen av kärnkraftverket ökar arbetsstyrkan till över 1 000 personer. Då behöver extraanställda och konsulter en tillfällig bostad nära verket, som ligger avlägset några mil norr om Östhammar. Det nya personalboendet byggs närmare verket och det gamla boendets mark förbereds för slutförvaring.

I mitten av boendet byggs en sexkantig centrumbyggnad i tre plan med kök och gemensamma samlingsrum på varje våning. Från den utgår sex flyglar, varav fem rymmer 430 boenderum med WC och dusch, samt en mindre flygel med service och fastighetsskötsel.

Läs mer om Söderlunds Rör i nästa nummer av VVS-Forum, 5/2016, som kommer ut den 27 maj. Prenumeration kan tecknas här.