Nytt anställningsstöd för minsta företagen möter kritik

Publicerad 25 maj 2016, 08:38

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att anställa sin första medarbetare genom sänkta arbetsgivaravgifter under ett år. Men bara för enskilda näringsidkare, inte för enmansaktiebolag. Det så kallade Växa-stödet har nu varit ute på remiss. Men frågan är hur det skarpa förslaget kommer att se ut. Flera remissinstanser är mycket tveksamma till förslaget, bland annat tunga statliga myndigheter.

Många rapporter vittnar om att egenföretagaren upplever en hög tröskel för att ta steget att anställa sin första medarbetare. Nu vill regeringen sänka den tröskeln den som anställer genom att under det första året ta bort allmän löneavgift och särskild löneskatt från arbetsgivaravgiften. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av lönesumman behöver betalas.

Förutsättningarna för att få del av stödet är att egenföretagaren anställer någon efter den 31 mars i år, inte har någon tidigare anställd, att anställningen uppgår till minst halvtid och varar i minst tre månader samt att lönen högst får uppgå till 25 000 kronor per månad.

Men regeringen föreslår att reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2017 och fram till och med den 31 december 2021. Det betyder att sänkningen gäller först från 2017 för personer som egenföretagaren anställt under 2016. Därtill omfattas bara enskilda näringsidkare, inte enmansaktiebolag. Regeringen beräknar att förslaget kommer att kosta 410 miljoner kronor 2017.

Förslaget har dock stött på omfattande kritik under remissrundan, bland annat från flera tunga myndigheter, däribland Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Läs mer om förslaget och kritiken i nästa nummer av VVS-Forum (6/2016) som utkommer den 26 maj.

Här kan du teckna en prenumeration eller köpa ett enskilt nummer.

Rekommenderade artiklar

”ROT-sänkningen har inte gett fler svartjobb”

Kritik mot snabbspår för byggingenjörer

Sveriges Byggindustrier (BI) riktar skarp kritik i ett brev till Arbetsförmedlingen för misslyckade snabbspårsmöten för byggingenjörer och för mörkning av kritiken i en aktuell rapport. ”Arbetsförmedlingen rapporterar i dag om snabbspår. Inte ett ord finns med om våra kritiska synpunkter som framförts från oss och fackförbunden”, skriver Cherine Khalil, kommunikatör på BI, på Twitter. 

Stöd till snabbspår för nyanlända

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har i dag fått regeringens uppdrag att under 2015 besluta om bidrag till kollektivavtalsslutande organisationer för särskilda insatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bidrag får uppgå till högst 5 miljoner kronor. – Jag är glad att arbetsmarknadens parter ställer sin kompetens till förfogande för att kunna skräddarsy snabba vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

VVS-rekrytering bland nyanlända

Regeringens upprop ”Sverige tillsammans” ska förbättra nyanländas etablering i landet. Och hittills har 200 företag erbjudit nyanlända praktik eller jobb. Bland dem finns Omar Tobba, 33-årig maskiningenjör från Syrien, som nu gör praktik på Sweco, rapporterar Sveriges Radio (SR).

Inget snabbspår trots att vart femte bristyrke finns i byggbranschen

Nästan vart femte yrke på Migrationsverkets lista över bristyrken finns inom VVS-, el- och byggbranschen, enligt VVS-Forums granskning. VVS Företagen tror  att snabbspårsmodellen kan vara intressant. – Många som kommer hit till Sverige är yrkeskunniga inom hantverk och inom ingenjörsyrkena, och det vore rent slöseri på arbetskraft att inte ta tillvara på den kompetensen, säger Johan Mossling, vd på VVS Företagen.

"""Arbetsförmedlingen måste förändras"""

”Bättre matchning krävs mellan bristjobb och jobbsökande”

Nytt system för kompetensprövning införs

En nationell referensram för examina, certifikat och diplom införs för att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnas till riksdagen i dag.– Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu har tagit första steget mot införandet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Lag om entreprenörsansvar i byggsektorn föreslås

Utredningen om nya utstationeringsregler, som nu överlämnats till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), föreslår en lagstiftning av huvudentreprenörsansvaret. Lagen blir skarpare än den reglering av huvudentreprenörsansvaret som redan finns i kollektivavtalet, enligt utredaren Anna Middelman som presenterade förslagen på en pressträff på Arbetsmarknadsdepartementet i dag.

”Myter om ROT-avdrag”

ROT-avdraget har blivit för dyrt, menar regeringen. Därför ska ROT-avdraget sänkas från 50 till 30 procent. Allt enligt vice finansminister Per Bolund (MP) som i dag presenterade regeringens kommande skatteförslag tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S). Vissa av förslagen kommer redan nu i vårbudgeten.