Bygg- och VVS-branschen säger ja till snabbspår

Publicerad 17 nov 2015, 11:11

Nästan vart femte yrke på Migrationsverkets lista över bristyrken finns inom VVS-, el- och byggbranschen, enligt VVS-Forums granskning. VVS Företagen tror  att snabbspårsmodellen kan vara intressant.
– Många som kommer hit till Sverige är yrkeskunniga inom hantverk och inom ingenjörsyrkena, och det vore rent slöseri på arbetskraft att inte ta tillvara på den kompetensen, säger Johan Mossling, vd på VVS Företagen.

Syftet med snabbspåret är att flyktingar snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Ett trepartssamtal om snabbspår inom byggsektorn pågick i våras med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), men samtalen har hittills inte gett något resultat. Fackförbundet Byggnads har kritiserats för att organisationen inte sökt om att starta snabbspår med arbetsgivarna. Facket hävdar dock att det handlar om oenighet gällande metoder, inte ovilja.

Men VVS Företagen och Sveriges Byggindustrier (BI) välkomnar regeringens initiativ. I oktober lämnade BI in en ansökan om medel för snabbspår inom byggbranschens tjänstesektor för att påskynda nyanlända akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ansökan lämnades tillsammans med de fackliga organisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

– Snabbspår ut i arbete för nyanlända är en bra lösning på två stora samhällsproblem. Nyanlända behöver snabbare komma i arbete och vi i byggbranschen har stora behov av ökad arbetskraft både på kort och lång sikt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Även Isoleringsfirmornas Förening, IF, ställer sig positiv till snabbspår för flyktingar.

– Vi välkomnar en kontakt med ansvariga myndigheter och är positiva till snabbspåret och förstås till att främja integrationen för våra nyanlända, säger Anneli Kouthoofd, vd på branschföreningen IF.

I våras inledde regeringen en första omgång trepartssamtal om snabbspår med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen. I september presenterades det allra första snabbspåret avsett för kockar, genom en överenskommelse mellan Hotell- och restaurangfacket, bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita samt Arbetsförmedlingen.

Några av de viktigaste beståndsdelarna i snabbspåren är svenskutbildning (inleds redan i asylboendet) och en tidig bedömning av nyanländas erfarenhet (validering av utbildning och yrkeskompetens efter branschvisa krav), yrkes- och utbildningsvägledning, stöd till arbetsgivare att hitta lämpliga deltagare samt språkstöd, handledare och mentorer på arbetsplatserna.

VVS-Forum har tagit del av Migrationsverkets lista över bristyrken, där det finns stor efterfrågan på arbetskraft. Följande 17 snabbspårsyrken har bäring på bygg-, el- och VVS-branschen, enligt VVS-Forums granskning:

 1. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker.
 2. Civilingenjörer, bygg och anläggning.
 3. Civilingenjörer, elektronik och teleteknik.
 4. Distributionselektriker.
 5. Drifttekniker vid värme- och vattenverk
 6. Elingenjörer och eltekniker.
 7. Fastighetstekniker.
 8. Golvläggare.
 9. Gymnasielärare i yrkesämnen.
 10. Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik.
 11. Installationselektriker.
 12. Isoleringsmontörer.
 13. Plattsättare.
 14. Styr- och reglertekniker.
 15. Träarbetare/snickare.
 16. VVS-ingenjörer.
 17. VVS-montörer.