Logga in

Inget krav på IMD men ny utredning tillsatt

Publicerad
9 maj 2016, 16:43

Regeringen ställer inga krav i nuläget på IMD, utan ger Boverket i uppdrag att åter följa upp frågan om individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten (IMD) på lägenhetsnivå. Därför inför inte regeringen någon reglering i nuläget. Ett beslut som tas emot positivt av fastighetsbranschen.

En obligatorisk IMD har fått skarp kritik av stora delar av bygg- och fastighetssektorn. Allmännyttans organisation Sabo uppskattar kostnaden för införande av värme- och varmvattenmätning till 15 000–20 000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor per lägenhet och år.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen som samstämmigt har avrått från IMD som ett obligatorium, säger Magnus Everitt på bransch- och affärsjuridikavdelningen på Installatörsföretagen.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) pekar på att regeringen inte kommer att införa några nya IMD-krav.

− I nuläget kommer vi inte att införa en ny reglering för att mäta värme och tappvarmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning i av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, säger energiministern, i ett pressmeddelande.

Som en följd av det svenska genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv har Boverket haft i uppdrag från regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och tappvarmvatten. Boverkets slutsats var att man inte bör införa några krav på mätning på lägenhetsnivå. Regeringen följer Boverkets bedömning och ger myndigheten i uppdrag att utreda om det finns skäl att framöver införa krav på mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

Regerings beslut får överlag positiva reaktioner från fastighetsbranschen.

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan bör vara att minska byggnadernas effekt och energibehov, och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav tvingar fastighetsägarna att använda en viss typ av utrustning och lösning som inte tar hänsyn till de lokala energitaxorna, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, Sabo, välkomnar beskedet:

– Vi välkomnar beskedet. Regeringen har fattat ett klokt och väl avvägt beslut, säger Therese Rydstedt och Per Holm, energiexperter hos Sabo, enligt Sabos hemsida.

Och Fastighetsägarna Sverige instämmer:

– Det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Utmaningen är att vi måste minska miljöbelastningen, energianvändningen och sänka effektuttaget. Och att det ska ske på ett lönsamt sätt. Inte att man genom lagkrav måste montera en viss typ av utrustning, säger Yogesh Kumar, miljöchef Fastighetsägarna Sverige.

Läs regeringsbeslutet här.

FAKTA/IMD

  • IMD står för individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten.
  • Boverket har i två utredningar kommit fram till att IMD i nyproduktion och ombyggnad inte är lönsam.
  • IMD finns med i EU:s direktiv om energieffektivisering (EED). EU-kommissionen har kritiserat Sverige för bristande genomförande av IMD.