Caverion tecknar mångmiljonavtal med Sollentuna

Publicerad 9 maj 2016, 15:48

Caverion och Sollentuna kommun har tecknat avtal om tillsyn, skötsel, drift och underhåll på ett sjuttiotal offentliga byggnader i kommunen. Avtalet omfattar bland annat skolor, daghem och idrottshallar, men även kulturminnesskyddade byggnader som Edsbergs Slott. 

Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 oktober 2016 och med option på förlängning i ytterligare två + två år. Den totala bruttogolvytan beräknas till cirka 170 000 m2 och värdet beräknas till cirka 57 miljoner kronor de första fyra åren.

– Vi har fått förtroendet att säkerställa att kommunens skolelever vistas i en optimal inomhusmiljö och att kulturbyggnader av högt historiskt värde bevaras. Jag är övertygad om att vi kommer leverera hög kvalitet i enlighet med kundens mål och förväntningar och ser fram mot ett långt och ömsesidigt givande partnerskap, säger Thomas Lundin, vd på Caverion Sverige.

Avtalet är ett så kallat ”managed operations-avtal” vilket innebär att Caverion tar det övergripande ansvaret för fastigheternas underhåll, drift och utveckling. I avtalet ingår ambitionsmål för kostnadsreducerande aktiviteter, ökad energieffektivitet och entreprenadutveckling. De teknikområden som omfattas är värme, sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla, el samt säkerhet och brandskydd.