Logga in

Vad betyder NNE-kraven för byggindustrin?

Publicerad
8 apr 2016, 13:41

NORDBYGG 2016. Seminariet ägde rum i Saint-Gobains monter och i panelen medverkade, förutom personer från Saint-Gobain och byggindustrin, även representanter för installationsbranschen, Magnus Everitt, branschexpert från Installatörsföretagen och Anneli Kouthoofd, vd på Isoleringsfirmornas Förening. 

Även Johnny Kellner med ett långt förflutet inom byggbranschen, bland annat i byggföretagen Veidekke och JM deltog i debatten. 

Johnny Kellner har också suttit med i förslagsdiskussionen som representant för Veidekke, angående det EU-direktiv som ligger till grund för NNE-kraven som nu ska diskuteras och implementeras i Sverige.

– Jag kan börja med att konstatera att vi är fullständigt oense, sa Johnny Kellner. Vi har avslagit Boverkets förslag på 55 kWh/m2 och år och kommun. De exemplen som Boverket presenterade som referensobjekt var inte relevanta. Även på Närings- och finansdepartementet är man inte överens. Så när förslaget kommer vet jag inte och detta är färska uppgifter från i går.

Magnus Everitt höll inte med Johnny Kellner.

– Vi tycker att 55 kWh/m2 och år är bra. Men det är viktigt att vi bygger så bra hus som möjligt och det vi är riktigt säkra på är att våra hus kommer att byta uppvärmningsform under åren. Förra året fanns det nya hus som hade 2,3 kWh i VVC-förlust per år och det fanns de som hade 23 kWh i förlust så visst går det att göra fel. Och vi behöver inte tjockare väggar utan bättre isolering i installationerna till exempel.

Anneli Kouthoofd välkomnar de nya kraven som tar hänsyn till installationerna.

– Vi pratar bara om klimatskalet och nu är det faktiskt installationernas tid. Vi lever i en ganska dold värld både i byggnader och i uppmärksamhet. Vi ser ju dagligen exempel på att man inte tar hänsyn till vad en installation kan åstadkomma.

Här tryckte Anneli Kouthoofd på att hon ville se en bättre samordning bland aktörerna i byggvärlden och fick medhåll från husfabrikanterna.

– Vi måste samarbeta bättre, sa hon. Branschen har väldigt mycket att bistå med. Vi måste arbeta närmare varandra och dela kunskap.

Läs mera i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.