Logga in

”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv”

Publicerad
23 feb 2015, 10:59

Svenska staten bryter sannolikt mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Byggreglerna kan dessutom leda till ökad klimatpåverkan. Energikraven bör förbättras. Det skriver tio energi- och miljöexperter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikeln hänvisar till en juridisk granskning av byggreglerna som gjorts på uppdrag av Svensk Fjärrvärme. Den visar att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen eftersom vårt regelverk inte följer intentionerna med unionens politik för energieffektivisering och redovisar inte byggnaders primärenergianvändning.

Enligt granskningen strider byggreglerna mot EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, eftersom reglerna räknar den köpta energin som den energi fastigheten använder. Det motsvarar inte de energiresurser som verkligen går åt för att värma huset eller hur mycket klimatet påverkas. Ett exempel är en byggnad med värmepump som använder en tredjedel elektricitet och två tredjedelar bergvärme ur marken. Energin från marken räknas inte som energianvändning, eftersom den är gratis.

Det leder, enligt författarna, till att man genom att specialanpassa uppvärmningstekniken till regelverket kan bygga med sämre klimatskal och högre energianvändning. Effekten av det blir särskilt stor kalla vinterdagar, då huset kräver extra energi utifrån, vilket påverkar hela energisystemet. Vinsten av de kilowattimmar, som sparas in när det är varmt, kan alltså komma att ätas upp av de dyra kilowattimmar som krävs när det är kallt.

En värmepump kan vara ett effektivt sätt att generera värme, men först ska byggnadens värmeförluster minimeras. Därefter ska valet av energislag ske på lika villkor och med hänsyn till miljöpåverkan, menar författarna.

De menar också att problemet med felaktigt utformade byggregler förstärks av de miljömärkningssystem som delvis baserar sin klassning på Boverkets byggregler. Även vid ombyggnader riskerar de att tränga undan andra energieffektiviseringsåtgärder, exempelvis tilläggsisolering och fönsterbyten.

I artikeln ger de råd till regeringen:

  • Energikraven i byggreglerna ska vara långsiktiga och teknikneutrala.
  • Alla hus ska vara energisnåla under hela sin livslängd oavsett uppvärmningsform.
  • Fastighetsägaren ska kunna välja sin uppvärmningsform.

Artikeln är undertecknad av:

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen.

Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier.

Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik, Chalmers tekniska högskola.

Jonas Gräslund, teknikchef, Skanska Fastigheter.

Kjell Jansson, vd, Svensk Energi.

Ulrika Jardfelt, vd, Svensk Fjärrvärme.

Johnny Kellner, oberoende konsult, f d teknik- och miljöchef, Veidekke.

Eje Sandberg, ordförande, Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Sven Werner, professor i energiteknik, Högskolan i Halmstad.

Läs hela artikeln hos DN.