Miljoner till mätning av värmeförluster

Publicerad 5 feb 2015, 11:31

Professor Thomas Olofsson vid Umeå Universitet får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

– Det känns mycket glädjande att få detta anslag då utlysningen från programmet E2B2 ställer höga krav på vetenskaplig höjd, nytänkande och energirelevans, säger Thomas Olofsson, ledare av projektet och professor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, i ett pressmeddelande.

Han har sedan en tid lett forskning som gör noggranna analyser av byggnaders energiprestanda med hjälp av termografering.

– Anslaget från Energimyndigheten skapar möjlighet att gå vidare och intensifiera det arbetet. Att kunna mäta energiprestandan för en byggnads klimatskal skulle innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder, säger han.

Projektet ska bidra till att utveckla en ny metod för att mäta värmeflödet på klimatskalet. Med hjälp av en värmekamera skapar den nya metoden bilddata som översätts till mer exakta mätvärden och som kan tillämpas för en hel byggnad.

I dag används ofta simuleringar, som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Fältmätningar blir ofta tidsödande och kostsamma, samtidigt som noggrannheten ofta blir relativt dålig.

Programmet ”E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning. I utlysning 2 har 12 av 42 projektansökningar godkänts av Energimyndigheten. De 12 projekten delar på nära 30 miljoner kronor i finansiering.