En framtidsbransch med fokus på energi och miljö

Publicerad 5 apr 2016, 16:34

NORDBYGG 2016. Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, har förmågan att entusiasmera sina åhörare. Hon inbjuder ständigt till dialog med gester och frågor. Så även på ett seminarium om ventilationsbranschens behov av att nyanställa fler. 

En av deltagarna på hennes seminarium var gymnasieelev på bygg- och anläggningsprogrammet och på hennes fråga om ventilationsteknik ingick blev svaret nej. Dessutom medgav eleven att han nog inte var så intresserad varken av bygg- eller ventilationsbranschen, utan egentligen ville bli polis.

Men Britta Permats fortsatte engagerat att peka på de möjliga karriärvägar som finns inom ventilationsbranschen, en framtidsbransch som hon kallade den.

– Varför är den det, frågade hon retoriskt och besvarade frågan i samma andetag.

– Klimathotet känner vi ju till, menade hon. Vi måste få ner koldioxidhalten. EU vill bli självförsörjande och oberoende av rysk gas. Luftföroreningarna, även inomhus, är ett större hot än vad vi tidigare trott, inte bara i Kina utan även här i Stockholm.

Hon framhöll att våra byggnader i framtiden kommer att bli mer lufttäta, mer isolerade och eftersom de står för 38 procent av energianvändningen i hela Europa är det viktigt att de blir bra ventilerade.

– Vår marknad ökar och kommer att öka ännu mer, sa hon. Därför behöver vi fler unga som kommer in till vår bransch.

– Enligt en studie, som kom från Boverket för cirka två år sen, så upplever 1,2 miljoner människor varje vecka problem med innemiljön, skolor, arbetsplatser och bostäder och då speciellt inom miljonprogrammet, fortsatte hon.

De områden där hälsobesvären är värst är, enligt Britta Permats, nedre luftvägarna, ögon, näsa, astma och allergi. Detta beror på brister i bland annat ventilationen som i sin tur orsakar fukt och mögel.

– Vi tillbringar i dag 90 procent av vår tid inomhus och därför behöver vi ett bra inneklimat, menade hon.

Britta Permats menade att ventilationsbranschen behöver utbildade personer på alla nivåer och inom alla områden.

– Inte bara ingenjörer och montörer, utan produktutvecklare, konstruktörer och affärsutvecklare. Dessutom projektörer, projektledare, installatörer samt forskare. Det finns alldeles för få som forskar om inomhusluften.

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.

Rekommenderade artiklar

VVS-Forum bevakar Almedalen

Vägghängda toaletter blir alltmer populära. TECE WC-fixtur med Safetybag gör det snabbt och enkelt att installera.

Annons

”Vi sparar både tid och kapar arbetsmoment”

Allt fler väljer att installera vägghängda toaletter. TECE har tagit fram en revolutionerande WC-fixtur som gör det jobbet enklare och snabbare för installatören – […]

”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”

Företag finansierade studie om värmeåtervinning – men rasar mot forskningen

Ny ventilationsteknik prövas i miljonprogrammet

De får informationscentret om hållbart byggande

Energismarta studenthus invigda

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

22 miljoner till forskning om energieffektivt byggande

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2:s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner kronor i finansiering.