Logga in

En framtidsbransch med fokus på energi och miljö

Publicerad
5 apr 2016, 16:34

NORDBYGG 2016. Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, har förmågan att entusiasmera sina åhörare. Hon inbjuder ständigt till dialog med gester och frågor. Så även på ett seminarium om ventilationsbranschens behov av att nyanställa fler. 

En av deltagarna på hennes seminarium var gymnasieelev på bygg- och anläggningsprogrammet och på hennes fråga om ventilationsteknik ingick blev svaret nej. Dessutom medgav eleven att han nog inte var så intresserad varken av bygg- eller ventilationsbranschen, utan egentligen ville bli polis.

Men Britta Permats fortsatte engagerat att peka på de möjliga karriärvägar som finns inom ventilationsbranschen, en framtidsbransch som hon kallade den.

– Varför är den det, frågade hon retoriskt och besvarade frågan i samma andetag.

– Klimathotet känner vi ju till, menade hon. Vi måste få ner koldioxidhalten. EU vill bli självförsörjande och oberoende av rysk gas. Luftföroreningarna, även inomhus, är ett större hot än vad vi tidigare trott, inte bara i Kina utan även här i Stockholm.

Hon framhöll att våra byggnader i framtiden kommer att bli mer lufttäta, mer isolerade och eftersom de står för 38 procent av energianvändningen i hela Europa är det viktigt att de blir bra ventilerade.

– Vår marknad ökar och kommer att öka ännu mer, sa hon. Därför behöver vi fler unga som kommer in till vår bransch.

– Enligt en studie, som kom från Boverket för cirka två år sen, så upplever 1,2 miljoner människor varje vecka problem med innemiljön, skolor, arbetsplatser och bostäder och då speciellt inom miljonprogrammet, fortsatte hon.

De områden där hälsobesvären är värst är, enligt Britta Permats, nedre luftvägarna, ögon, näsa, astma och allergi. Detta beror på brister i bland annat ventilationen som i sin tur orsakar fukt och mögel.

– Vi tillbringar i dag 90 procent av vår tid inomhus och därför behöver vi ett bra inneklimat, menade hon.

Britta Permats menade att ventilationsbranschen behöver utbildade personer på alla nivåer och inom alla områden.

– Inte bara ingenjörer och montörer, utan produktutvecklare, konstruktörer och affärsutvecklare. Dessutom projektörer, projektledare, installatörer samt forskare. Det finns alldeles för få som forskar om inomhusluften.

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.