Logga in

Bra luft gör dig smartare

Publicerad
8 apr 2016, 10:07

NORDBYGG 2016. Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, började sitt anförande med att rada upp ett antal vinsteffekter som kommer av ett väl fungerande ventilationssystem.  

 Hon utgick från olika studier och undersökningar, från IVL, Svenska Miljöinstitutet 2014, en färsk studie från det amerikanska universitetet Harvard, rapport från Danmarks tekniska institut och uppgifter från Arbetsmiljöverket. 

– Ett väl fungerande ventilationssystem förbättrar helt enkelt folkhälsan, sa hon. Det förbättrar produktivitet och kreativitet och gör att vi presterar bättre, vi blir mindre sjuka. Dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 procent och om vi omvandlar det i pengar så presterar en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden bara presterar 25.500 kronor.

Hon menade även att använt på rätt sätt så kan detta bidra till att minska energianvändningen.

Britta Permats pekade också på sambandet mellan temperatur och prestation.

– En temperatur på 22 grader är det som rekommenderas i skolor, enligt den danska rapporten, om det är för varmt har man svårt att ta in ny kunskap och det är de som har det svårast i skolan som drabbas när temperaturerna är för höga i klassrummet.

Britta Permats tillade att det också har visat sig att koldioxidhalten har större effekt än man trott tidigare, vilket rapporten från Harvard visar.

– Låga koldioxidhalter förbättrar den kognitiva förmågan. Försöksuppgifterna täckte ett spektrum av olika förmågor, bland annat krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande.

 – Så bra luft gör dig helt enkelt smartare, konstaterade hon.

Läs mera i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.