Logga in

Så mycket sparar snåla blandare

Publicerad
11 dec 2017, 14:25

Energieffektiva blandare kan spara mycket energi. Nu har ett forskningsprojekt mätt i full skala hur stor besparingen kan bli.

I projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” har forskare från Rise mätt vattenanvändningen och intervjuat hyresgäster i några av AB Bostäders flerbostadshus på Tullen i Borås, där energieffektiva blandare har installerats.

Mätningar har pågått under två år, först med standardblandare och sedan med energiklassade blandare från FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg.

– Resultaten visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med de nya blandarna. Det är ett bra resultat, och förhoppningen är att resultatet kan komma till nytta för bland annat bostadsbolag som är intresserade av att installera liknande produkter. Resultaten från enkätstudien visar också att attityden till de energieffektiva blandarna överlag var god, säger Björn Folkeson, projektledare på Rise, i ett pressmeddelande.

Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen genom att påverka användarens beteende, exempel på funktioner är kallstart eller återfjädrande reglage.

– Energieffektiva blandare har en mycket stor potential att minska energianvändningen i bebyggelsen i landet. Blandare finns ju precis överallt – i alla typer av bostäder och lokaler, säger Björn Folkeson.

LÄS MER: Rymdduschen från Malmö tog första pris igen

I projektet installerades mätutrustning i fem av husen och de boende inbjöds att delta i enkätstudier och fokusgrupper för att ge sin syn av hur de nya blandarna har fungerat i badrum och kök. Eftersom tillverkarna av blandarna varit delaktiga i projektet har de boendes synpunkter varit mycket värdefulla, menar Rise.

– Jag blev positivt överraskad av resultatet. Jag trodde inte att enbart byte till nya energieffektiva blandare skulle kunna ge en så stor besparing. Vi kommer att ha stor nytta av resultatet. En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt, säger Josefine Norresjö, energicontroller och projektledare på AB Bostäder Borås.

I projektet deltog Rise Research Institutes of Sweden, AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket. Det finansieras av Energimyndigheten, AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket.