Att välja utbildning och en ny karriär

Publicerad 7 apr 2016, 10:08

NORDBYGG 2016. I en del av Nordbygg-mässan hålls ett antal seminarier av skolor, organisationer och olika yrkesnämnder, som ville fånga upp gymnasieelever, studenter och andra utbildningsintresserade för att berätta om och göra reklam för sina utbildningar. Magnus Öhman från STI, Stockholms Tekniska Institut, informerade om  eftergymnasiala utbildningar.

– Vi jobbar nära företag och vill ta fram utbildningar, som både kan ge en nystart på karriären och det som företagen behöver, sa han. 

STI har i dag ingenjörsutbildningar på två år, teknikerutbildningar på ett och ett halvt år och projektledarutbildningar på ett år. Alla ligger inom Yrkeshögskolan. 

– Projektledarutbildningarna är tänkta som vidareutbildningar, om man jobbar som till exempel elektriker. De övriga är grundutbildningar inom yrkeshögskolan, sa Magnus Öhman och tillade: 

 – En yh-utbildning skiljer sig från annan utbildning inom högskolan på så vis att den riktar sig mot specifika behov i arbetslivet och man utbildas till en yrkesroll. Målstyrd praktik på företag med handledare, så kallade LIA-perioder, ingår under hela studietiden, och nio av tio har jobb efter avslutad utbildning. 

Några av deras utbildningar riktar sig till byggsektorn och Magnus Öhman nämnde utbildningarna till energisamordnare, energikonsult och energirådgivare både för ny- och ombyggnation av fastigheter. 

– Här jobbar man med olika beräknings- och stimuleringsverktyg för att se hur energibalansen blir i ett hus, beroende på olika värmesystem, isolering och solpåverkan från olika väderstreck. 

STI anordnar även en utbildning till kyl- och värmepumptekniker, där marknadsbehovet är stort.

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.